All for Joomla All for Webmasters

mr Tatjana Božić, ČLAN GRADSKOG VEĆA ZADUŽENA ZA OBRAZOVANJE

22 jun 2017
(0 glasova)

Škola i vrtić dobijaju novo grejanje

U kakvom stanju su objekti osnovnih i srednjih škola i gde je potrebno najviše uraditi, bilo da je u pitanju infrastruktura ili opremanje?

- Škole dobiju tabelu koju popunjavaju svake godine krajem avgusta, pred početak školske godine, gde oni navode svoje osnovne potrebe vezane za tekuće održavanje i investicije, odnosno navode šta je to što je najneophodnije. Nakon toga pokušavamo da napravimo takav raspored gde gledamo da svakoj školi odradimo bar jedan deo radova. Generalno gledano, naše škole su u relativno dobrom stanju ukoliko bismo ih upoređivali s nekim drugim mestima, ali moram da kažem i da se u naše škole svake godine i ulaže. Ove godine za osnovne škole, za tekuće održavanje predviđeno je 6.679.000 dinara a prema “Direkciji“, u vidu investicija,  predviđeno je 10 miliona dinara. U okviru tekućeg održavanja škola, za 13 škola, kako gradskih tako i u naseljenim mestima, podjednako je novac raspodeljen, što važi i za investicije. Ono što najčešće spada u tekuće održavanje, kada govorimo o osnovnim školama, jesu ograda, podovi, vodovodne cevi, toaleti, gromobrani, deo krova, kotao, deo fasade, prozori, zamena unutrašnjih vrata i tako dalje. Što se tiče srednjih škola, za tekuće održavanje je izdvojeno 3.700.000 dinara i uglavnom je reč o zameni podova po učionicama, unutrašnjih vrata, deo dvorišta, krečenje škole, zamena i popravka nameštaja i drugi tekući radovi. Prema “Direkciji“ je usmereno ove godine, kao investicije u srednjim školama, za dve škole: Ekonomsku školu “Paja Marganović“ za protivpožarno stepenište 1.050.000 dinara i Medicinska škola je dobila novac za sanaciju rukometnog terena i ograde 4.600.000 dinara.

Tokom raspusta tradicionalno se izvodi najveći broj građevinskih i ostalih radova u školama. Šta će od radova tokom predstojećeg letnjeg raspusta biti sprovedeno?

- Svi ovi radovi koje smo nabrojali su radovi koje škole izvode same odnosno same biraju izvođače za tekuće održavanje. Najveći deo ovih radova biće sproveden tokom letnjeg raspusta, a samo neki su već završeni. Što se tiče investicija, njima će rukovoditi “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“, i oni prolaze sve one procedure velikih javnih nabavki koje ipak traju malo duže, i na žalost, ne možemo precizno da predvidimo kada će biti završeni zbog zakonskih regulativa. U pitanju su investicije za pomenutih 10 miliona dinara u osnovnim i oko šest miliona dinara u srednjim školama.

Koliko novca je budžetom Grada izdvojeno ove godine za resor obrazovanja i da li to zadovoljava godišnje potrebe?

- Ne mogu reći da je izdvojeno  dovoljno novca ali mislim da je budžet za predškolske ustanove i za osnovne i srednje škole zadovoljavajuć Odlukom o budžetu za 2017. godinu planirana su sredstva za oblast obrazovanja u ukupnom iznosu od 968.844.632 dinara. Od tog iznosa za predškolsko obrazovanje izdvojeno je 619.970.000 dinara, za osnovno obrazovanje 231.484.595 dinara i za srednje 100.465.161 dinara. Za pružanje dodatne podrške deci i učenicima po mišljenju interresorne komisije izdvojeno je 6.950.000 dinara, za rad Regionalnog centra za talente “Mihajlo Pupin“ 9.974.868 dinara. Ova sredstva su dovoljna za nesmetano funkcionisanje ovih škola i ustanova, samim tim što su škole našeg grada jedne od retkih u Republici Srbiji koje ne iskazuju neizmirene obaveze.

Objavljen je konkurs za upis u srednje škole. Koliko obrazovnih profila će biti ponuđeno maturantima?

- U deset srednjih škola u Pančevu, planom upisa za školsku 2017/2018. godinu odobrena su mesta za upis 1.446 učenika za 51 obrazovni profil. Prema podacima člana Okružne upisne komisije Grad Pančevo u 2016/2017. godini ima 1.170 učenika osmih razreda.

Ima li novih odobrenih obrazovnih profila? Hoće li biti dovoljno mesta za sve učenike koji završavaju osnovnu školu?

- Imajući u vidu da će jedan broj učenika osmih razreda i ove godine upisati neke od srednjih škola u Beogradu i drugim gradovima, kao i da će oko 300 učenika iz drugih opština upisati pančevačke srednje škole, izvesno je da će za naše maturante biti dovoljno mesta za upis u srednjim školama u Pančevu. Poslednjih godina u jednom broju srednjih škola u našem gradu verifikovan je određeni broj novih obrazovnih profila što je značajno poboljšalo konkurentnost ovih škola kod upisa učenika. Odobreni plan upisa od strane Ministarstva prosvete za školsku 2017/2018. godinu na nivou je prethodne školske godine što se tiče kapaciteta i obrazovnih profila.

U prethodnim mesecima imali ste više sastanaka na temu dualnog obrazovanja. Kakvi su rezultati, odnosno koje srednje škole će ponuditi zanimanja po principima dualnog obrazovanja?

- Kako je dualno obrazovanje novina u upisnoj politici za srednje škole, samo jedna škola s naše teritorije, Mašinska škola, ove godine će upisati učenike u prvi razred srednje škole po principu dualnog obrazovanja i to za tri obrazovna profila. Prvi obrazovni profil je bravar zavarivač u trogodišnjem trajanju, a upisaće ukupno 15 učenika. Drugi obrazovni profil je mehaničar motornih vozila u četvorogodišnjem trajanju a upisaće 30 učenika. Treći obrazovni profil je operater mašinske obrade u trogodišnjem trajanju, a upisaće 15 učenika.

Grad Pančevo je i dalje jedina lokalna samouprava koja unapređuje praktičnu nastavu u srednjim školama direktnim finansijskim izdvajanjima putem konkursa. Koliko novca je za te namene ove godine izdvojeno i dokle se stiglo sa realizacijom ovog konkursa?

- Konkurs za opremanje kabineta u srednjim školama je jedna od mera aktivne politike zapošljavanja, a konkursne aktivnosti su u toku. Konkurs je otvoren 19. maja, njegov tekst i neophodni formulari su na sajtu Grada (njnjnj.pancevo.rs). Ove godine škole će projektima konkurisati za sredstva u iznosu od 1,4 miliona dinara.

U junu se dodeljuju novčane nagrade i pohvale “vukovcima“, ali i na različite druge načine Grad Pančevo podstiče i stimuliše rad odličnih i talentovanih đaka osnovnih i srednjih škola. Šta je sve od podsticaja za đake predviđeno ove godine?

- Imamo saznanje da će na teritoriji Pančeva biti 156 “vukovaca“ osnovnih škola. Pančevo je ove godine, po drugi put, organizovalo jednodnevnu ekskurziju, odnosno izdvojilo je novac a Aktiv direktora je 22. maja organizovao ekskurziju - posetu Smederevskoj tvrđavi, Viminacijumu i Srebrnom jezeru. Za “vukovce“ osnovnih škola Grad je izdvojio iznos od 300 hiljada dinara. Oko 70 “vukovaca“ i učenika generacije biće u srednjim školama i Grad će ove godine izdvojiti oko 80.000 dinara za kupovinu poklon-knjiga kao i novčane nagrade u maksimalnom iznosu do 10.000 dinara po “vukovcu“, odnosno oko 700.000 dinara. Ovi pokloni i nagrade maturantima biće uručeni na  svečanosti koja će tradicionalno biti održana u Koncertnoj sali Muzičke škole  u junu.

U toku je upis u vrtiće. Kako teče taj proces i zna li se koliko će dece ostati na listi čekanja? Bilo je nekoliko predloga kojima bi se omogućilo da deca svih zainteresovanih roditelja budu upisana. Šta će od toga ove godine primeniti Grad Pančevo?

- Upis u predškolsku ustanovu i vrtiće u naseljenim mestima trajao je do kraja aprila, sada je u toku bodovanje i sumiranje prijava. Konačne liste upisane dece biće poznate sredinom juna. Roditelji dece koja ne budu upisana u raspoložive kapacitete, po prvi put imaće mogućnost da ostvare pravo na naknadu dela troškova boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada Pančeva u radnoj 2017/2018. godini i u tu svrhu Odlukom o budžetu planirano je osam miliona dinara za 30 dece.

Kako ocenjujete stanje zgrade škole u Starčevu i njenu opremljenost? Da li su ove godine budžetom predviđena izdvajanja za ovu školu i za koje namene?

- Pored ukupnih materijalnih i drugih troškova kojima Grad redovno finansira funkcionisanje škole u Starčevu, Odlukom o budžetu planirana su i sredstva za zamenu kotla za grejanje u iznosu od 1,2 miliona dinara. Takođe će škola dobiti novac za priključenje dečjeg vrtića u  na sistem grejanja osnovne škole a za tu namenu budžetom je izdvojeno 1,8 miliona dinara.

Osim iz budžeta, Grad Pančevo novac za škole obezbeđuje i iz drugih izvora. Sa koliko uspeha?

- Grad je učestvovao i na brojnim konkursima za dodelu sredstava za razne investicione radove po školama. Ti konkursi su u toku, još uvek ne znamo rezultate. Ono što znamo, na prošlogodišnjem konkursu Kancelarije za javna ulaganja Grad je konkurisao za srednju Tehničku školu “23. maj“, to je podržano i škola  će dobiti sredstva za rekonstrukciju, odnosno za neophodne građevinske radove. Sredstva su odobrena i očekujemo da će uskoro početi radovi. Ove godine konkurisali smo za još dve škole - za Mašinsku školu i OŠ “Sveti Sava“, ali ne znamo još uvek rezultate. Jedna od ključnih stavki zašto smo izabrali baš ove dve škole je broj učenika, jer na ovom konkursu najveće izglede da dobiju novac imaju upravo škole s najvećim brojem učenika.

Grad Pančevo je prošle godine konkurisao i na  konkursu s projektom “Uz malu pomoć prijatelja“ kojim je predviđeno da se u realizaciju uključi deset škola u cilju smanjenja ranog napuštanja školovanja učenika osnovnih škola. Očekujemo rezultate. Ukoliko prođemo na tom konkursu svaka od škola u projektu dobiće opremu u vrednosti od 3.000 evra i nastavnike koji će raditi sa decom godinu dana. Grad se trudi da nijedan konkurs kojim se nudi novac za škole ne propusti u cilju poboljšanja kvaliteta školovanja.

Violeta Jovanov Peštanac

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…