All for Joomla All for Webmasters

USTANOVLJENA DEŽURSTVA: Proradila Kancelarija ombundsmana

22 jun 2017
(0 glasova)

Kancelarija zaštitnika građana Grada Pančeva obratila se svim mesnim zajednicama na teritoriji Pančeva molbom za pomoć u obavljanju posla iz svog delokruga rada. Starčevci su molbu prihvatili na svojoj skupštini pa je početkom maja, tačnije u utorak, 9. maja, gradska zaštitnica građana Jelena Stojković - Sokolović, boravila u prostorijama mesne zajednice.

Planirano je da dolazak u Starčevo bude svakog drugog i četvrtog utorka u mesecu u vremenu od 13:30 do 15 sati ali će se prema potrebama ovo termin menjati. Već u maju, zbog obaveza, promenjen je termin druge posete koja će biti 30. maja, umesto 23. maja, kada je planirano.

            Zaštitnik građana Grada Pančeva je nezavistan i samostalan organ koji štiti prava građana i kontroliše rad gradske uprave, posebnih organizacija i službi Grada Pančeva, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Pančevo, a kojima su poverena javna ovlašćenja. Zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše:

- poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave ako se radi o povredi odluka i drugih opštih akata organa Grada Pančeva;

- zakonitost, pravilnost i efikasnost rada organa uprave Grada Pančeva;

            Postupak koji Zaštitnik građana vodi je besplatan za podnosioca pritužbe. Pritužba se podnosi u roku od jedne godine od dana učinjene povrede, nepravilnosti ili od donošenja poslednjeg akta u spornoj stvari.

            Projektom “Lokalni ombudsman i medijacija“ uvedena je novina u radu gradskog ombudsmana u postupku medijacije. Pored Pančeva tu mogućnost imaju i građani Subotice, Bačke Topole, Vračara i Voždovca. Medijacija je postupak mirnog rešavanja različitih sukoba u kome dve ili više strana uz pomoć profesionalca, medijatora dolaze do zajednički prihvatljivog rešenja. Umesto iscrpljujućeg i dugotrajnog suđenja moguće je da suprostavljene strane u određenom postupku nađu zajednički izlaz ili rešenje  problema. Verovali ili ne, ali oko 80% sporova je uspešno rešeno nakon postupka medijacije a ona je potpuno besplatna, veoma brza i efikasna, poverljiva i naravno - dobrovoljna.

            Mesna zajednica poziva svoje građane da ovu mogućnost iskoriste i posete gradskog ombudsmana u Starčevu. Obaveštenja o vremenu dolaska biće istaknuta na oglasnoj tabli MZ Starčevo, Doma kulture i Ambulante, nekoliko dana pre njegove posete.

  1. Stanković
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…