All for Joomla All for Webmasters

Milenko Čučković, ČLAN GRADSKOG VEĆA GRADA PANČEVA ZADUŽEN ZA RAD, ZAPOLjŠAVANјE I SOCIJALNU POLITIKU: Smanjuje se nezaposlenost

03 July 2022

Naš današnji sagovornik ističe da se često susreće sa problemima najugroženijih sugrađana i da se Grad trudi da pomogne u okviru svojih mogućnosti . Kaže da je znatno smanjena nezaposlenosti u gradu zahvaljujući novim fabrikama ali i merama u okviru Lokalnog akcionog plana. Najavljuje i nove konkurse

            Gradski ste većnik zadužen za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Konkretno, čime se sve bavi taj resor, mnogi se vezuju samo za deo koji se odnosi na zapošljavanje?

            - Veoma je širok resor kojim se bavim. Ne odnosi se samo na rad i zapošljavanje, to su svi projekti vezani za ovu oblast, a veliki deo se odnosi i na socijalnu politiku, pre svega na socijalno ugrožene stanovnike Pančeva, kojih ima oko 10 procenata. To je oko 12.000 ljudi kojima se mi bavimo kroz socijalnu politiku. Kada govorimo o radu i zapošljavanju mislim pre svega o Lokalnom akcionom planu i projektima koje osnazujemo, a to je projekat sa “Helpom“ što se tiče zapošljavanja i projekat “Odskočna daska“, što se tiče socijalne politike.

            Grad Pančevo je poslednjih godina znatno smanjio broj nezaposlenih na svojoj teritoriji?

            - Da, i on sada iznosi između 5 i 6 hiljada ljudi, a realno je to i mnogo manji broj, zahvaljujući pre svega otvaranju Severne industrijske zone, kao i svim ovim merama koje Grad sprovodi a vezano za mogućnost da ljudi dobiju sredstva da otvore svoj mali biznis i da se tako zaposle.

            U okviru gradskog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja postoji devet mera. Koje su to mere?

            - Utvrđeni ciljevi i prioriteti postižu da se sprovode mere aktivne politike zapošljavanja. Lokalnim akcionim planom za 2022. godinu predviđeni su sledeći programi i mere aktivne politike zapošljavanja:

 - stručna praksa

- javni radovi za kategoriju teže zapošljivih lica

- studentska letnja praksa

- sajam zapošljavanja

- sajam zapošljavanja invalidnih lica

- unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične nastave

 - dodela subvencija početnicima u biznisu - samozapošljavanje

- “Help“ - pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa.

            Kažite našim čitaocima nešto više o meri samozapošljavanja kao jednoj od najpopularnijih?

            - Ovo je najpopularniji mera jer Grad daje mogućnost da se dobije i do 500 hiljada dinara za program samozapošljavanja, odnosno pokretanja sopstvenog biznisa. Bitno je da ti ljudi koji su zainteresovani moraju da budu nezaposleni, da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili da su otvorili privredni subjekat tokom ove godine. Grad Pančevo je poslednjih godina zahvaljujući tome dodelio velika sredstva i ove godine ćemo dodeliti sredstva koja će omogućiti ljudima da se zaposle i da se bave svojom delatnošću.

            Grad Pančevo uvek misli i na mlade. Program stručna praksa je jedan od mnogih namenjen upravo onima koji su tek završili školu i treba im praksa?

            - Stručna praksa podrazumeva stručno osposobljavanje za samostalan rad u struci za koje je stečeno odgovarajuće obrazovanje. Namenjena je nezaposleni m licima bez radnog iskustva u struci, sa najmanje srednjim obrazovanjem i realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa. Trajanje stručne prakse utvrđeno je zakonom, a Grad finansira najduže 12 meseci. Za realizaciju ove mere sredstva su opredeljena Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2022. godinu u iznosu od dva miliona dinara. Do 6 meseci za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacije, do 9 meseci za lica sa šestim nivoom kvalifikacije 180 ESPB, do 12 meseci za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacije 240 ESPB. Tokom trajanja ove mere Grad preko Nacionalne službe za zapošljavanje isplaćuje sredstva:

- 22 hiljade za lica sa trećim i četvrtim stepenom,

- 24 hiljade za lica sa šestim stepenom - 180 ESPB i

- 30 hiljada za lica sa najmanje šestim stepenom i 240 ESPB.

            Koliko novca iz gradskog budžeta se izdvaja za ove namene, koje se odnose na smanjenje nezaposlenosti?

            - Za realizaciju svih devet mera u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grad je iz budžeta izdvojio skoro 13,5 miliona dinara.

            Već nekoliko godina lokalna samouprava ima dobru saradnju sa Organizacijom “Help“. Zašto je važno to što sarađujemo sa ovom stranom organizacijom i kome su namenjeni njihovi programi?

            - Kroz projekat sa ovom organizacijom podržani su realni i održivi mali biznisi, kojim će kroz projekat biti pružena podrška u opremi u vrednosti od oko 2000 i 3600 evra, paket poslovnih obuka, stručne obuke za relativne delatnosti i savetovanja, stručna podrška unapređenju razvoja malih biznisa. Projekat doprinosi smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziju, inkluzivnom i održivom ekonomskom razvoju, punoj i produktivnoj zaposlenosti kao i ostvarivanju zadovoljavajućih uslova rada za sve. U okviru projekta podržano je 33 biznisa na teritoriji Grada u njihovim namerama da započnu ili razviju poslovne delatnosti a ukupna vrednost investicije za Grad Pančevo je od jula 2021. do jula 2022. oko 75 hiljada evra . Projekat finansira švedska vlada preko svoje agencije za međunarodni razvoj i saradnju  i Grad Pančevo. Grad  učestvuje u sufinansiranju navedenog projekta u pogledu podrške aktivnostima koje će se sprovoditi na njegovoj teritoriji.

            Da li  u narednom periodu biti organizovan Sajam zapošljavanja, kao veoma uspešna aktivnost i kakvu saradnju imate sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, odnosno sa njenom pančevačkom filijalom?

            - Sa Nacionalnom službom za zapošljavanje  imamo odličnu saradnju. Zbog epidemije koronavirusa mi nismo u poslednje dve godine organizovali Sajam zapošljavanja. Ove godina planiramo Sajam u septembru i ono što nismo uspeli a kao Grad smo planirali je Sajam zapošljavanja za lica sa invaliditetom. Nadam se da ćemo uspeti da to organizujemo ove,  a ako ne uradićemo sledeće godine. Ukupno, takvih osoba imamo oko 200 u evidenciji Službe za zapošljavanje i  hteli bi da pomognemo tim ljudima.

            Objasnite našim čitaocima šta je projekat “Odskočna daska“ i kome je on namenjen?

            - Osnovni cilj ovog projekta je unapređenje životnih uslova i osnaživanje ranjivih grupa i siromšnih porodica radi aktivne socijalne politike. Specifični ciljevi projekta su: rešenje stambenih uslova za žrtve porodičnog nasilja, lica sa invaliditetom i siromašne porodice kupovinom ili adaptacijom seoskih kuća, obezbeđivanje podrške za aktivnu društvenu inkluziju ciljnih grupa pilotiranjem inovativne socijalne zaštite i podizanje svesti zajednice o potrebama ranjivih grupa radi aktivne socijalne inkluzije. Ciljne grupe su: žene žrtve porodičnog nasilja i njihova deca, lica sa radnim invaliditetom i članovi njihovihe porodica i  višečlane porodice u ekstremnom siromaštvu. Partneri u programu su Grad Pančevo i Centar za socijalni rad “Solidarnost“, kao i Udruženje za unapređenje uslova života i osnaživanje vulnerabilnih društvenih grupa. Program je EU/SHAI. Ukupan budžet projekta je 393.936 dolara. Moram da kažem da je već kupljeno pet  kuća.

            Grad Pančevo podržava i rad mnogih udruženja. Recite nam nešto više o toj saradnji?

            - Imamo veliki broj udruženja civilnog sektora koji se bavi problemima ljudi u socijali, osobama sa invaliditetom i sličnim delatnostima. Grad obezbeđuje sredstva za rad tih organizacija. Upravo su u pripremi dva konkursa - jedan se odnosi na programske aktivnosti tih udruženja i on iznosi pet miliona dinara. Za razvojne programe udruženja iz civilnog sektora ove godine ćemo izdvojiti 7 miliona dinara.

            Moramo da pomenemo i brigu o najstarijim sugrađanima i ulaganje u klubove za odrasla lica...

            - Klubovi za odrasla i stara lica funkcionišu na osnovu Odluke o socijalnoj zaštiti građana. U okviru Službe sprovodi se usluga pomoći u kući koja omogućava starim licima zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Usluga je organizovana tako  što gerontodomaćice svakodnevno, ili dva puta nedeljno po jedan sat pružaju pomoć u kući oko održavanja higijene, kupuju namirnice i lekove, pružaju pomoć pri kretanju korisnika i ostalo. Ova usluga se trenutno pruža za 78 korisnika. Takođe, korisnici mogu da dobiju i obrok, jelovnik se formira u Gerontološkom centru. Kriterijum učešću u plaćanju obroka određuje Centar za socijalni rad, cena obroka je 160 dinara. Korisnici plaćaju 100 posto, 75 posto ili 50 posto, ostali imaju pravo na besplatan obrok u Narodnoj kuhinji. Korisnici imaju mogućnost i da ručaju u klubu, preuzmu obrok ili da im se on donese ako su teško pokretni ili nepokretni. Moram da napomenem da imamo i usluge pranja i peglanja veša, zatim pomoć u kući za lečenje korisnika. U našim klubovima organizovan je kulturno- zabavni i rekreativnig program. Članovi su organizovani u 10 sekcija, a aktivno je oko 300 članova. Organizuju se likovne kolonije, objavljene su tri zbirke pesama, tu su i sportske sekcije, šah i pikado, zatim folklorna sekcija, rade se ručni radovi, a imamo i sekciju aktiva žena čije se članice svake srede e druže uz kafu i kolače. Grad Pančevo je uložio i značajna sredstva u uređenje tri kluba - u Karađorđevoj ulici, zatim u Ulici  Josifa Marinkovića i u Ulici Maksima Gorkog, gde je i Narodna kuhinja. Lokalna samouprava brine o našim najstarijim sugrađanima i čini sve da stara populacija ima zdravu starost i kvalitetan život.

            Velika sredstva izdvajaju se za Narodnu kuhinju i tako se pomaže najugroženijima. Na koji način Grad Pančevo pomaže ugrožene u naseljenim mestima?

            - Kroz program Narodne kuhinje mesečno imamo oko 300 ljudi  koji koristi te usluge zbog teške socijalne situacije. Što se tiče naseljenih mesta delimo jednom mesečno pakete sa osnovnim životnim namirnica a i sredstvima za higijenu. Oko 700 stanovnika u naseljenim mestima dobije svakog meseca te pakete preko mesnih zajednica i u saradnji sa Centrom za socijalni rad.

            Često ste na terenu i obilazite sve ono čime se bavi Vaš resor. Da li te posete prijaju ljudima?

            - Kad su socijalne teme u pitanju često i lepa reč mnogo znači. Svaki put pokušamo da pomognemo ljudima onoliko koliko smo  u mogućnosti, i mislim da svi to vrlo dobro razumeju.

Zorana Šteković

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…