All for Joomla All for Webmasters

Vladislava Maksimović, ČLANICA GRADSKOG VEĆA GRADA PANČEVA ZA POLjOPRIVREDU: Polјoprivreda nam je važna

06 November 2022

            Vi ste gradska većnica za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj. Podsetimo se, čime se konkretno bavi taj resor?

            - Iz gradskog budžeta za poljoprivredu u ovoj godini izdvojeno je više od 200 miliona dinara, a ova sredstva namenjena su za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. Sredstva su izdvojena za uređenje atarskih puteva, kanalsku mrežu, opremanje službe protivgradne zaštite i poljočuvarske službe, podizanje vetrozaštitnih pojaseva, kao i za studijsko istraživačke radove koji tretiraju problematiku zemljišta.  Na teritoriji Grada Pančeva ima ukupno oko   65 000 hektara, od toga 61.922 hektara obradivih površina. Državnog poljoprivrednog zemljišta ima 16 506 hektara.

            Često se pominju konkursi koje raspisuje resor za poljoprivredu. Tokom godine koliko ima konkursa i kome su sve namenjeni?

            - Grad Pančevo raspisuje javne pozive i to: za pravo prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Pančeva, javni poziv  za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada i javni poziv za su/finansiranje projekata/programa iz oblasti poljjoprivrede i ruralnog razvoja za Grad Pančevo.

            Nedavno je završen konkurs za slobodne poljoprivredne parcele? Kako ste zadovoljni?

            - Licitacija je održana elektronskim putem, prijave su bile moguće do 5. oktobra. Ponuđeno je oko 700 hektara u svim katastarskim opštinama. U petak, 14. oktobra, formirana je rang lista i trenutno je u toku odluka o dodeli ugovora, tako da ćemo precizne podatke imati veoma  brzo.

            Kada pričamo o konkursima, svake godine Grad Pančevo obezbeđuje sredstva za udruženja građana. Recite nam nešto više o ovim konkursima?

            - Grad Pančevo svake godine iz budžeta izdvaja četiri miliona dinara za  sufinansiranje projekata ili programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Komisija ovih dana formira rang listu. Svake godine učestvuje oko 40 udruženja iz oblasti poljoprivrede i šumarstva, zatim svi koji su registrovani kao udruženje građana i udruženje žena.

            Pančevo ulaže velika sredstva u atarske puteve. Koliko je sredstava izdvojeno ove godine za ovu namenu?

            - I u 2022. godini izdvojena su sredstva za nove atarske puteve. Grad Pančevo je izdvojio 28.872.144 dinara, a na pokrajinskom konkursu dobili smo maksimalni iznos sredstava od  19.800.000 dinara. U toku je javna nabavka i rediće se putevi u KO Pančevo, jer se u razgovoru sa udruženjima poljoprivrednika i mesnim zajednicama došlo do toga da se u ataru Katastarskoj opštini Pančevo već duže vreme nije ulagalo u atarsku putnu infrastrukturu.

            Gde su sve uređeni atarski putevi ove godine i koliko je to važno poljoprivrednicima?

            - Ove godine izvedeni su radovi u KO Banatsko Novo Selo, Dolovo i Jabuka. Gradonačelnik  Aleksandar Stevanović, obišao je završene radove i najavio nove atarske puteve u KO Pančevo, za koje je u toku javna nabavka.

            Šta su otresišta i zbog čega su ona važna?

            - Na zahtev i realnu potrebu poljoprivrednika, ove godine radiće se dva otresišta, jedan na Novoseljanskom, a drugi na Bavaništanskom putu, jer to su dve kritične tačke kada je u pitanju  Pančevo. Važno je da se poljoprivrednici bezbedno priključe na puteve višeg reda a, takođe, i to da bezbednost svih učesnika u saobraćaju bude na najvišem nivou i da se ne iznosi blato sa puteva koje je velika opasnost za sve učesnike u saobraćaju.

            Veoma je važno da objasnimo našim čitaocima šta se radi po pitanju vetrozaštitnih pojaseva.   

            - Grad  je izdvojio 11 miliona dinara za podizanje novih i održavanje postojećih vetrozaštitnih pojaseva. Radi se po projektu koji je uradio Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu a posao je poveren JKP-u “Zelenilo“. U toku ove jeseni pokošeni su svi putni pravci, trenutno se radi na orezivanju starijih stabala, posebno gde su izlazi sa atarskog puta na puteve višeg reda a sve na sugestije poljoprivrednika sa kojima smo u svakodnevnoj komunikaciji. Kada počne period sadnje, JKP “Zelenilo“ će početi i sadnju sadnica novih i popunu starijih pojaseva.

            Kada govorimo o Starčevu, šta je iz domena vašeg resora rađeno tokom ove godine?

            - Ove godine u martu mesecu bila je poseta Ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića. Lepu saradnju imamo sa Društvom pčelara  a, takođe, imali smo i akciju sa Komitetom za bezbednost saobraćaja gde smo  poljoprivrednicima iz Starčeva podelili  svetlosnu signalizaciju za radne mašine.

            Kada pominjemo vaš resor, pričamo i o uzurpaciji državnog poljoprivrednog zemljišta. Kakva je situacija kada govorimo o ovoj temi?                  

- Uzurpacija državnog poljoprivrednog zemljišta u Pančevu svedena je na minimum. Kroz licitacije državnog poljoprivrednog zemljišta sve je stavljeno u pravni okvir i na period zakupa od 10 i 15 godina, što svakako znači i stabilan i redovan prihod Grada i mogućnost da ulažemo u kvalitetnu putnu infrastrukturu, vetrozaštitne pojaseve, uređenje kanalske mreže i drugo.

            Kakvu saradnju imate sa poljoprivrednicima?

            - Svakodnevna je saradnja sa poljoprivrednicima, kroz licitacije, javne pozive po osnovu prava prečeg zakupa, infrastrukture. Sekreterijat za poljoprovredu, selo i ruralni razvoj im pomaže oko pokrajinskih i republičkih konkursa. Takođe, izdajemo i potrebne potvrde za konkurse. Poljoprivrednici nam dolaze i ako imaju neki problem sa svojim parcelama, atarskim putevima, zaraslim šibljem... Trudimo se da svaki problem sagledamo i rešimo.

            Koliko Grad Pančevo sarađuje sa Pokrajinskim sekreterijatom i Ministarsvom poljoprivrede?

            - Grad Pančevo ima izvrsnu saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, jer nama saglasnost na Godišnji program i javni poziv za udruženja daje upravo Ministarstvo, dok sa Pokrajinskim sekreterijatom za poljoprivredu sarađujemo kada su u pitanju konkursi vezani za atarske puteve, otresišta i kanalsku mrežu, gde smo uvek visoko kotirani i za sad smo dobijali najviši iznos sredstava. U prethodnoj i ovoj godini imali smo posetu Ministra Nedimovića i sekretara za poljoprivredu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Zorana Šteković

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…