Tue06182024

Azurirano04:52:43 PM GMT

Back KULTURA DEŠAVANJA U KKK-u 29. decembar - predavanje

29. decembar - predavanje

  • PDF

Divizija ”Princ Eugen”
Jedno uspešno kreativno veče imao je Srđan Božović, viši kustos Narodnog muzeja Pančevo, koji je predstavio svoju knjigu “Divizija Princ Eugen“.

Istraživanja za knjigu trajala su od 2006-2010. godine i tom prilikom je autor istraživao građu nekoliko istorijskih arhiva po Vojvodini ali i u Beogradu kao i mnogo literature koju je dobio iz Nemačke. Posebno je ponosan što je uspeo da nađe i žive svedoke koji su iz prve ruke mogli da mu pričaju o svojim sećanjima. Centralna tema knjige je “Princ Eugen“ divizija jer je ta velika vojna formacija imala veliku ulogu na sudbinu Nemaca posle rata. Zbog njenih mnogobrojnih zločina kako nad civilnim stanovništvom tako i nad partizanima, posle rata je nemačko civilno stanovništvo delom stradalo i zbog toga. Do sada se kod nas ovom temom niko od istoričara nije ozbiljno bavio a prva knjiga o ovoj ozloglašenoj diviziji kada je objavljena u Nemačkoj je “Napred Princ Eugen“. Ovu knjigu je objavio Oto Kum, bivši komandant ove divizije od 1. avgusta 1944. do 20. januara 1945. godine. U ovoj knjizi je veličana ova vojna formacija a nije bilo govora o zločinima koja je ona počinila na prostoru bivše Jugoslavije. Ubrzo su usledile i druge neobjektivne knjige koje govore o aktivnostima ove ozloglašene divizije.

Srđan Božović je dosta govorio o doseljavanju Nemaca na naš i jugoslovenski prostor od doseljavanja početkom 18. veka pa sve do iseljavanja polovinom 20. veka. Posle povlačenja turske posade iz Pančeva 1716. godine i mira između Austrije i Turske u Požarevcu 1718. godine, počinje organizovano naseljavanje Nemaca u Pančevu i okolnim selima. Prvi kolonisti su bili siromašni seljaci koji su za početak smešteni kod lokalnih Srba. Tada je počela jedna nova era u životu ovih krajeva, era Habzburške monarhije. Prvi doseljenici stradaju jer izbijaju epidemije kolere i tifusa i mnogo Nemaca je stradalo. Pridošlice u naš grad su imale problema zbog malaričnih komaraca i vode i vazduha koji im nije prijao.

Po popisu iz 1931. godine u Jugoslaviji je živelo 499.996 Nemaca. U Vojvodini (Dunavska banovina) je bila najveća koncentracija nemačkog življa od ukupnog stanovništva. Dvadesetšest procenata bilo je Podunavskih Švaba. Oni su u svom vlasništvu imali 46,8% industrije Vojvodine, 31,7% obradivog zemljišta kao i većinu mlinova i ciglana. U proleće 1942. godine formira se od lokalnih Nemaca divizija “Princ Eugen“. Vojnici su bili iz naših krajeva a oficirski sastav iz Nemačke. Divizija je prvu operaciju izvela na Kopaoniku gde je poslata da uništi četnike Dragutina Keserovića. Tada nije došlo do vojnog sukoba ali je već u prvoj akciji ova jedinica pokazala neverovatnu svirepost prema lokalnom stanovništvu. Do kraja rata ova vojna formacija je učestvovala u svim većim bitkama na prostoru bivše Jugoslavije i što je najvažnije - divizija se istakla po strašnim zločinima nad civilnim stanovništvom i partizanima.