Tue06182024

Azurirano04:52:43 PM GMT

Vatrogasci u 2015. godini

  • PDF

Rad u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu “Starčevo“ tokom 2015. godine odvijao se po usvojenom planu i programu. Uglavnom se radilo na usavršavanju operativne sposobnosti članova, održavanju vatrogasne opreme, navalnog vatrogasnog vozila i prostorije Vatrogasnog doma. Na zgradi Doma izvršena je sanaciju magacinskog prostora, preuređena je i okrečena garaža koja je godinama bila ustupljena JKP-u “Starčevac“. Uz pomoć MZ Starčevo okrečena je spoljna fasada Vatrogasnog doma i ofarbana ulazna i garažna vrata.

Na preventivnom planu Društvo je, kao i svake godine, organizovalo dežurstvo za vreme žetve strnih useva, neprekidno se dežuralo sedam dana. Pre početka žetve, stručno tehnički tim DVD-a “Starčevo“, izvršio je obilazak većih poljoprivrednih gazdinstava u Starčevu, pregledao PP opremu na poljoprivrednim vozilima i obavilo edukaciju poljoprivrednika o načinu njihovog korišćenja i reagovanja u slučaju požara.

Na zahtev MZ Starčevo organizovano je dežurstvo na Opštinskom stadionu u okviru Eks JU Rok Festa a u okviru manifestacije “gađanje glinenih golubova“, koju je organizovalo LD “Jarebica“ iz Starčeva, članovi DVD-a davali su dežurstvo na poligonu za vreme manifestacije.

Na opreativnom planu u toku 2015. godine, DVD je ugasio pet većih požara. U više navrata je vozilo izlazilo u obilazak na dojavu građana i MUP-a da ima paljevine i dima u ataru. Na jednom od požara, vozilo DVD-a je intervenisalo četiri puta u toku noći. Zbog obima požara DVD “Starčevo“ je intervenisalo u sadejstvu sa Profesionalnom vatrogasnom jedinicom MUP-a Pančevo. Učestvovale su dve posade vatrogasaca koje su se naizmenično smenjivale tokom noći. Dežurstva jedinice su se nastavila i narednih dana u delu atara gde su izbijali požari. Od preostalih aktivnosti DVD-a za 2015. godinu izdvaja se pranje platoa iza zgrade Doma kulture, radi farbanja i uređenja tog prostora, a u okviru realizacije javnog rada Odreda izviđača “Nadel“.

Na stručno-tehničkom planu izdvaja se: rad na edukaciji članova Društava, teorijska obuka članova iz oblasti ZOP-a i praktična obuka na vatrogasnom vozilu i poligonu za pripremu vatrogasnih ekipa.

DVD “Starčevo“ je 2015. godine bilo domaćin opštinskom vatrogasnom takmičenju. U saradnji sa Opštinskim vatrogasnim savezom, lokalnom zajednicom, lokalnim organizacijama i sponzorima, izvršene su potrebni radovi na pripremi vatrogasnog takmičenja, koje je ove godine imalo kvalifikacioni karakter za dalje regionalno takmičenje. DVD je angažovalo decu iz OŠ “Vuk Stefanović Karadžić“ i Odreda izviđača “Nadel“ na pripremama za takmičenje. Sastavljene su muška i ženska ekipa u kategoriji vatrogasnog podmlatka i jedna mešovita ekipa u istoj kategoriji. Treninzi su organizovani na sprtskim terenima osnovne škole od 15. 04. do 15. 05. 2015. godine.

Opštinsko vatrogasno takmičenje održano na Opštinskom stadionu u Starčevu. Učestvovalo je 26 ekipa u svim kategorijama (podmladak, juniori, seniori, industrijskih i profesionalnih jedinica). DVD “Starčevo“ je od strane lokalnih zvaničnika i medija dobilo visoku ocenu za organizovanje takmičenja. Defile kroz naseljeno mesto i sam protokol takmičenja obavljen je po svim kriterijumima koje nalažu pravila vatrogastva. U kategoriji vatrogasnog podmlatka, muška i ženska ekipa DVD-a su osvojile treća mesta i nisu se plasirala za dalje takmičenje. DVD “Starčevo“ je za ovo takmičenje angažovalo četvoro svojih sudija, tri vatrogasna oficira i podoficira i osam vatrogasaca.

U julu mesecu, DVD je učestvovalo na uređenju i pripremi letnjeg izviđačkog kampa u Deliblatskom pesku a u organizaciji OI “Nadel“. U okviru “Dana druženja“, DVD je organizovalo pokaznu vežbu vatrogasnog podmlatka pod nazivom “obaranje mete brentačom“ i “štafetno prenošenje vode“.

Na osnovu konkursa za javne radove a u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje i Grada Pančeva, DVD “Starčevo“ je uposlilo tri radnika na privremeno-povremenim poslovima. Sredstva je iz budžeta obezbedio Grad Pančevo na osnovu odobrenog konkursa javnog rada “Unapređenje zaštite od požara“. Javni rad je započeo 15. 10. 2015. i trajaće do 14. 01. 2016. godine. Svi angažovani radnici su iz Starčeva.

Društvo je u godini koja je na izmaku imalo odličnu saradnju sa svim institucijama u našem mestu što se odrazilo na njegov uspešan rad.