Sat07202024

Azurirano04:17:52 PM GMT

Back INTERVJU INTERVJU Saša Levnajić (sns), ZAMENIK GRADONAČELNIKA GRADA PANČEVA

Saša Levnajić (sns), ZAMENIK GRADONAČELNIKA GRADA PANČEVA

  • PDF

Naseljena mesta nisu zapostavljena
- Mi nećemo stavljati akcenat ni na jedno posebno naseljeno mesto, jer želimo da sva naseljena mesta jednako razvijamo. To nije bio slučaj u prethodnom periodu.

Koliko će iznositi gradski budžet za 2016. godinu i šta je najviše uticalo na to da taj iznos bude niži u odnosu na 2015. godinu?
- U ovom trenutku možemo da govorimo samo o projekcijama i planovima budžeta koji bi odbornici trebalo da razmatraju na sednici 28. decembra. Prema trenutnim planovima, budžet za 2016. godinu biće za oko 300 miliona dinara niži od ovogodišnjeg. U Sekretarijatu za finansije rade se završni obračuni i kalkulacije ali okvirno se očekuje da će tako biti. Gledali smo da prilikom izrade budžeta što realnije procenimo prihode i da što racionalnije utičemo na rashode budžeta, da probamo te dve strane maksimalno da ujednačimo. Po prvi put imaćemo budžet koji je prepoznatljiv, imaćemo dosta investicija a s druge strane ispoštovaćemo i sve ona zakonska davanja koja moramo kao lokalna samouprava da imamo prema zaposlenima i ostalim korisnicima budžetskih sredstava. Investicije će biti različite: od rekonstrukcije nekih ulica, preko investicionih radova u svakoj mesnoj zajednici. Zaista smo se potrudili da u svakonaseljenom mestu nešto uradimo, da ne bude kao u nekim prethodnim periodima pa da se forsira neki određeni deo grada ili neko određeno mesto. Ne, mi smo zaista gledali u komunikaciji sa predstavnicima mesnih zajednica da nam oni istaknu najvažnije probleme koje je potrebno rešiti, neke njihove prioritete. U skladu sa tim i u skladu sa finansijskim mogućnostima, iz svakog naseljenog mesta prihvatili po jedan, dva ili tri, ako su u pitanju neke sitnije investicije, predloga koja ćemo u 2016. realizovati. Možda su pri izradi ranijih budžeta takođe imali konsultacije, ali se iz ranijih budžeta to nije moglo videti, jedna takva ravnomerna rasprostranjenost i ravnomerno ulaganje u sva naseljena mesta. Mislim da će to pre svega biti odlika novog budžeta i trudićemo se u 2016. godini da sve to i realizujemo kako bismo pokazali da smo zaista imali ozbiljnu nameru da to i uradimo a ne samo da bude politička priča a da se ništa ne sprovede.

Koji će se problemi naći na listi prioriteta u rešavanju u narednim mesecima?
- Ono što je prioritetno da se radi početkom 2016. godine, to je svakako put prema Dolovu, do skretanja za regionalnu deponiju. Radićemo rekonstrukciju Ulice 7. Jula u Pančevu, biće urađena kompletna rekonstrukcija svih 785 metara ulice. Na dosta budžetskih pozicija smo predvideli izradu projektno-tehničke dokumentacije. Po prvi put u budžetu su odvojena značajna sredstva za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa u pogledu eksproprijacije zemljišta. Ne možemo ništa da uradimo tamo gde eksproprijacija nije u potpunosti završena. Ići će se pre svega na završavanje eksproprijacije Skadarske i Dositejeve ulice, da se reše sporne parcele. Kod Dositejeve ulice nam je to posebno važno zbog potamiškog kolektora, ali i zbog činjenice da time, izgradnjom tog puta i potamiškog kolektora rešavamo i pitanje kanalizacije za Severnu zonu. Time i tu lokaciju kod Dositejeve ulice otvaramo kao potencijalnu investicionu zonu u nekom narednom periodu. Radićemo na izgradnji vodovodne mreže i kišne kanalizacije u nekoliko ulica u gradu, proširenje groblja, rekonstrukcije zdravstvenih ambulanti, škola a biće i investicija u sportsku infrastrukturu. Preko 90 projekata je predviđeno za 2016. godinu.

Pančevo se već duži period nalazi u socijalno - ekonomskoj krizi koja za posledicu ima veliki broj nezaposlenih. Kako Gradska uprava planira da reši taj problem s obzirom na ograničenja koja zakonom ima u tim oblastima?
- Sva zakonska rešenja koja nam stižu u poslednje vreme iz Skupštine Republike Srbije upravo nam govore da će lokalna samouprava u narednom periodu u vrlo malo slučajeva biti poslodavac. Ide se na to da se broj zaposlenih u javnom sektoru smanjuje i da se što više podstiče i razvija privatni sektor, pre svega mala i srednja preduzeća kako bi oni preuzeli taj višak zaposlenih iz javnog sektora i kako bi zaposlili neka nova lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Pokušaćemo na sve načine da privučemo privatni sektor da investira u Pančevo i da na taj način pokušamo da rešimo pitanje nezaposlenih lica. Videćemo kroz neke odluke koje su u pripremi da damo što veće podsticaje. Spremni smo i da u dogovoru sa svakim ozbiljnijim investitorom prilagodimo mere podsticaja njegovim potrebama, samo da bi prihvatio da investira u Pančevo i da na taj način zaposli neka lica.

Sredinom novembra ambasador Kine posetio je Pančevo zbog potencijalnih investicija. Da li su u međuvremenu stigle neke konkretne ponude vezane za investiranje Kine na teritoriji Pančeva?
- Sama činjenica da je ambasador Kine došao u Pančevo za nas je velika čast. Kina je velika zemlja i na svetskom nivou bitan ekonomski faktor. U toj poseti vidimo veliku šansu da uradimo nešto za Grad Pančevo. Ambasador je obišao neke lokacije u gradu, a zadržali smo se u razgovoru oko “Staklare“, a nakon sastanka smo se dogovorili da im dostavimo detaljnu pisanu informaciju o stanju u “Staklari“, što je Sekretarijat za privredu i uradio u prvoj polovini decembra, i za sada još uvek nismo dobili nikakvu povratnu informaciju od ambasadora Kine.

U oktobru ste posetili fabriku “Ikarbus“ u kojoj se pravi 12 novih autobusa za ATP. Kada će u Pančevo stići novi autobusi, kako bi se građani vozili u bezbednijim vozilima i da li će neki od tih autobusa biti na liniji za Starčevo?
- Evidentno je da isporuka u odnosu na ugovor kasni. Prva tura je trebalo da stigne 25. oktobra, a 5. novembra druga, po ugovoru. U pitanju je 12 autobusa. Problem je nastao iz objektivnih razloga, ne krivicom “Ikarbusa“. Problem je nastao kada je republički Fond za razvoj trebalo da obezbedi novac za autobuse za Pančevo. Potpisan je ugovor, a kad se pristupilo realizaciji Fond nas je obavestio da nema više sredstava. Tada se izgubilo dva do tri meseca u raznim procedurama kako bi se obezbedilo učešće jedne lizing kuće koja je preuzela finansiranje čitavog tog posla. Poslednji dogovor sa “Ikarbusom“ je da rok za isporuku tih autobusa bude 31. januar 2016. godine. Autobusi su za međumesni i gradski prevoz, najveći broj njih biće angažovan na liniji za Beograd koja je najopterećenija i najprofitabilnija. S obzirom na to kakvo je stanje i sa ostalim autobusima verujem da će najmanje jedan od tih novih biti angažovan i na liniji za Starčevo.

Pre dve godine bilo je najava da su partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zainteresovani za zakup poljoprivrednog zemljišta u Starčevu i još nekim mestima sa teritorije Pančeva. Da li se u međuvremenu odustalo od te mogućnosti?
- Mi, kao lokalna samouprava, nismo dobili nikakvu informaciju jer taj posao ne vodi Grad Pančevo, nego republička Vlada. Imamo samo usmenu informaciju za “Grinfild 2“, gde je bila zainteresovana “Al Dahra“, da je taj memorandum raskinut. Ništa zvanično ni napismeno nismo dobili kao informaciju, iako smo tražili da nam se dostavi, ali u razgovoru s ljudima u Ministarstvu saznali smo da je memorandum raskinut. Imajući u vidu da te pregovore vodi Vlada Republike Srbije mi za sada nemamo nikakvih daljih informacija o investiranju Ujedinjenih Arapskih Emirata ili zakupu poljoprivrednog zemljišta u Starčevu ili uopšte na teritoriji Pančeva.

Kakva je svrha i uloga Mesnih zajednica ako im se oduzimaju formalna i neformalna stečena prava?
- Ne znam da li se to dešava i gde se dešava. Pitanje mesnih zajednica i njihovih nadležnosti zakonski je regulisano, tako da ne verujem da se to dešava bilo gde, niti sam o tome obavešten od strane mesnih zajednica.

Kako ocenjujete dosadašnji razvoj Starčeva i koliko će budžetom u narednim godinama biti izdvajano za ovo naseljeno mesto?
- Ne možemo da kažemo da se u prethodnom periodu nije ništa radilo. Radilo se, to je evidentno, to vide i građani. Smatram da je uvek moglo bolje i više, samo da se malo racionalnije i pažljivije raspolagalo sredstvima. U narednom periodu naravno da Starčevo neće biti zapostavljeno. Ne postoji nijedan razlog za to, to su naši sugrađani koji će biti ravnomerno ispoštovani kao i svi drugi građani iz ostalih naseljenih mesta. Mi nećemo stavljati akcenat ni na jedno posebno naseljeno mesto, jer želimo da sva naseljena mesta jednako razvijamo. To nije bio slučaj u prethodnom periodu. Mi nećemo vezivati razvoj naseljenog mesta za bilo kakva politička ili personalna rešenja, već ćemo zaista gledati da nam jedini i osnovni kriterijum bude prioritet i hitnost projekata i investicija za to neko naseljeno mesto. I u ovom budžetu biće investicija za Starčevo. Kako je sada u planu, u 2016. godini biće finansirano održavanje delova ulica: Nadelske, Zimske i Mihajla Pupina, kao i izrada tehničke dokumentacije za dogradnju osvetljenja stadiona FK “Borac“. To su predlozi za budžet za Starčevo za 2016. godinu. Vrednost radova u Nadelskoj ulici je 600 hiljada dinara, za Zimsku 870 hiljada, a za Mihajla Pupina 1 milion i 720 hiljada dinara. Za izradu tehničke dokumentacije za osvetljenje planirano je 1,2 miliona dinara. Kao što vidite, za ove četiri investicije, nisu beznačajna sredstva odvojena za Starčevo. U ovom budžetu će svaka mesna zajednica i svako naseljeno mesto naći svoje pozicije Svi građani će osetiti korist od budžeta u koji svi uplaćuju.

Šta želite građanima u Novoj 2016. godini?
- U Novoj godini, pre svega, svim građanima Grada Pančeva želim zdravlje. To je ono što moramo da sačuvamo, sve ostalo će doći radom. Želim im da budu optimisti, da imaju poverenje u lokalnu samoupravu i trenutnu vladajuću strukturu lokalne samouprave, da imaju malo strpljenja i da će već do kraja 2016. godine videti značajnije pomake i napretke. Iako imamo vrlo negativan trend zakonskih rešenja po pitanju zapošljavanja, mi ćemo se truditi da kroz investicione projekte, kroz jedan ozbiljan i odgovoran rad, ozbiljno raspolaganje sredstvima iz budžeta pokažemo da i sa ovo malo novca koliko imamo možemo dosta da uradimo pod uslovom da se radi na pravi način. Pre svega zdravlja, optimizma i da svi budu vredni, da se na svojim poslovima maksimalno potrude. Samo na taj način možemo da uradimo nešto dobro za sebe i svoj grad.