Sat07202024

Azurirano04:17:52 PM GMT

Back KULTURA VUKOVAC :: KULTIvator STARČEVAČKI brend – neolit

STARČEVAČKI brend – neolit

  • PDF

U Starčevu, iz pravca Pančeva sa jugozapadne strane kanala, trebalo bi da bude smešten kompleks budućeg arheološko-turističkog parka, koji će obuhvatati upravnu zgradu muzeja, repliku neolitske nastambe, kamp, bungalovsko naselje, parkinge i objekte mirujućeg saobraćaja, kao i heliodrom, a sve uz prateće uslužne sadržaje. Glavnu atrakciju na ovom prostoru predstavljaće zgrada muzeja, poluukopana zemunica pasuljastog oblika sa travnatim krovom, koja će u potpunosti oslikavati graditeljski manir neolitskog čoveka. - S jedne strane pečat neolita biće veoma izražen, sa druge poštovaće se i savremeni principi gradnje, objašnjava Midorag Mladenović, koordinator projketa iz Udruženja “Neolitsko Starčevo“. Prva faza izgradnje ovog parka je završena. - Urađene su replike neolitskih kuća po projektu profesora Nenada Tasića. U pitanju su četiri kuće, tor za ovce, sa ognjištem i svim onim pokućstvom koje je pratilo neolitski život. Praktično, ovo je naš prvi korak u kojem ćemo omogućiti prezentaciju arheoloških vrednosti i resursa koje Starčevo ima. Projekat je finansirala Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, posredstvom Uprave grada Pančeva i Mesne zajednice Starčevo. Projekat je u ovoj fazi vredan 280.000 dinara, rekao je Midorag Mladenović.

Kompleks budućeg parka trebalo bi da bude smešten na površini od 38 hektara na potezu između Starčeva i Petrohemije. Ono što bi trebalo da usledi je preparcelizacija zemljišta na kojem bi trebalo da bude izgrađen arheološko-turistički park, odnosno prevođenje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Po završetku ovih radova, trebalo bi da se uradi plan detaljne regulacije ovog arheološko-turističkog parka, da se odvoji parcela od 38 hektara, što je najveća površina namenjena prerezentaciji arheološkog nasleđa u našoj zemlji, osim Viminacijuma, i da krenemo daljim radovima na apliciranju ka fondovima dunavske strategije, objasnio je Mladenović.

Arheološki lokalitet “Starčevo grad“ otkriven je tokom iskopavanja koje su u periodu od 1928. do 1932. godine obavljali arheolozi Narodnog muzeja u Beogradu i Harvardskog univerziteta. Naučnim radovima publikovanim 1932. godine, novootkrivena kulturna grupa neolitskog perioda detektovana je kao autentična i nazvana je “starčevačkom kulturnom grupom“. Stvaranje arehološko-turističkog parka na ovom mestu najzad bi značilo davanje pravog zanačaja ovom lokalitetu.