Sun05192024

Azurirano12:51:54 PM GMT

Back KULTURA VUKOVAC :: KULTIvator Ako još niste odlučili...

Ako još niste odlučili...

  • PDF

Dejan Rajković, Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet

Zbog čega si upisao ovaj fakultet?
- Moja interesovanja prema ekonomiji i poljoprivredi dovela su do toga da upišem agroekonomiju na Poljoprivrednom fakultetu.
Opiši nam ukratko kako tvoj fakultet izgleda, i kakvi su uslovi?
- Studije traju četiri godine. Nastava je zasnovana u vidu predavanja i vežbi koje su obavezne. Školovanje se u potpunosti odvija na fakultetu, bez praksi i sličnih vannastavnih aktivnosti.

Koji su uslovi upisa?
- Izbor predmeta koji se mogu polagati na prijemnom je na samim studentima. Moguće je polagati sociologiju, matematiku, hemiju, biologiju i fiziku.

Koja radna mesta su na raspolaganju, nakon završetka studija?
- Studenti ovog usmerenja se mogu zaposliti u agrobiznis sektoru, konsalting firmama, savetodavnim službama, bankama i osiguravajućim organizacijama, naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama, javnim i drugim preduzećima.

Zbog čega bi svoj fakultet preporučio budućim starčevačkim studentima ?
- Agroekonomiju bih preporučio budućim studentima koji su zainteresovani podjednako za ekonomiju i poljoprivredu. Živimo u poljoprivrednom području, i trebalo bi unaprediti proces proizvodnje adekvatnim obrazovanjem koje nam pruža baš ovaj fakultet.