Mon02262024

Azurirano12:51:54 PM GMT

Back KOMENTARI ISTORIJA FOLKLORNO NASLEĐE

FOLKLORNO NASLEĐE

  • PDF

Sedi golub na jeli, ja ga pitam šta veli,
a on veli, pa veli, moj se dika ne ženi.

Moj se dika ne ženi dok ne sazru kestenji,
od kestenja orasi, a moj diko, lola si.

Ja ga posla na bostan da uzbere julistan,
ne potrefi julistan već potrefi jabuku.

Već potrefi jabuku, ujede se za ruku,
jaoj, jaoj, ručice, devojačka dušice.

Pred nama se nalazi tekst starčevačke izvorne pesme "Sedi golub na jeli" koja je bila neizostavni deo repertoara stare folklorne grupe iz Starčeva koja je sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka nastupala širom bivše Jugoslavije i regiona. Neki od nastupa su snimljeni i sačuvani, te je taj materijal iskorišćen pre nešto više od dve godine i ove pesme su zajedno sa plesom i tradicionalnim kostimima ponovo oživljene u izvedbi KUD-a "Horvati" iz Zagreba. Samu navedenu pesmu odlikuje žensko višeglasno pevanje uz ples sa ili bez muzičke pratnje. Repertoar s kojim su Starčevci inače nastupali bio je veoma raznolik. Naime, fotografija koju objavljujemo datira iz 1990. i pošto je sačuvan originalni program nastupa sa spiskom izvođača i pesama lako je rekonstruisati bogatstvo predstavljene tradicionalne baštine. Koncert izvorne narodne muzike održan je u Galeriji Srpske akademije nauka i umetosti u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu 10. maja 1990. godine. Na spisku izvođača, od kojih neke vidimo na slici, nalaze se Mara Radočaj, Janja LJubojević, Matilda Forai, Roza Restak, Biljana Rajković, Ana Mesert, Gizela Restak, Kata Cvejić, Kata Majetić, Marija Fest, Kata Radočaj, Petar Gerdić, Toma Mesert, Nikola Radočaj, Miroslav Jakovljević, Stevica Restak, Luka Rajković, Nedeljko Nedić, Blagoje Putnik, Dušan Mihajlov, Željko Radočaj, Zlatko Radočaj, Radomir Purkar, Dragan Dimitrijević, Miodrag Brajković, Čeda Arsovski, Dragan Živanović, Petar Mladenović i Tomislav Žalac. Nastup je obuhvatio pesme pevane tokom rada u vinogradu kao npr. "Sadio Paja vinograd", pesme sa prela: "Lake, lake prolake", "Šetala se lepa Mara", sedelačku vinsku pesmu "Škripi đeram, ko je na bunaru?", "astalske" pesme "Ej, čija frula ovim šorom svira?", "Gde ćeš biti lepa Kajo da doveče ti dođem", svatovske pesme "Jabuke su prerodile" i "Sad moj dragi tumara po mraku da bi mene naš'o na sokaku", nekoliko bećaraca, tamburaških pesama i jednu zdravicu. Pored pomenutog, tom prilikom su izvedene i pesme uz igru i pratnju tamburaša: "Sedi golub na jeli", "Al' su lepe starčevačke seke", "Madžarac", "Sirotica" i "Staračko". Kao odgovorni za izbor programa potpisali su se Ana Matović i Dobra Putnik.