Thu07182024

Azurirano04:03:57 PM GMT

Back KOMENTARI ISTORIJA Titov park

Titov park

  • PDF

Godinu dana nakon smrti doživotnog predsednika SFRJ, Josipa Broza Tita, koji je preminuo 4. maja 1980. godine u osamdesetosmoj godini života, širom bivše jugoslovenske federacije pokrenut je niz hortikulturnih akcija sa ciljem da se očuva sećanje na bivšeg predsednika i ujedno osnaži jedinstvo građana koje je nakon njegove smrti dovedeno u pitanje. Pored ideoloških implikacija ove akcije ona je imala ekološki i omladinski karakter. Radna akcija je mobilizovala mlade širom Jugoslavije i posle nje su ostale velike površine zasađene stablima platana, breza, jela, a gde prostorno nije bila moguća sadnja drveća svoje mesto našle su ruže. Broj sadnica je uvek bio simboličkog karaktera i odgovarao je broju 88. Starčevo je takođe uzelo učešće u ovoj masovnoj akciji, tako da je na praznom prostoru koji se nalazio u Partizanskoj ulici izgrađen Titov park koji i danas postoji, a u ovom broju “Starčevačkih novina“ objavljujemo fotografije zabeležene prilikom njegovog formiranja.