Sat02042023

Azurirano11:16:08 PM GMT

Back INTERVJU INTERVJU Dr DUŠAN MALIĆ (sns), ČLAN GRADSKOG VEĆA ZA ZDRAVSTVO

Dr DUŠAN MALIĆ (sns), ČLAN GRADSKOG VEĆA ZA ZDRAVSTVO

  • PDF

Nedovoljno je novca za zdravstvo
- S obzirom da je teška situacija i u zemlji i u Pančevu, mišljenja sam da će kriza potrajati, ali se i sa malo sredstava, ako se ona bolje opredele, da se može nešto napraviti.

Otkako ste imenovani na mesto člana Gradskog veća za zdravstvo obiši ste svih 25 zdravstvenih objekata u nadležnosti Doma zdravlja. Da li ste zadovoljni stanjem u u njima?
- Nisam zadovoljan zatečenim stanjem, s obzirom da postoje brojni problemi u velikom broju ambulanti. Od 20 ambulanti, jedanaest prokišnjava. Od 10 u gradu četiri prokišnjavaju, a od deset u naseljenim mestima čak 7 prokišnjava, iz čega bi se moglo zaključiti da prethodna vlast nije dovoljno pažnje posvetila naseljenim mestima. To nije malo prokišnjavanje, da se u uglu neke prostorije pojavila vlaga koju bi trebalo eliminisati već je zaista veliki problem gde maltene u nekoliko objekata osoblje mora da radi sa kofama i iznosi vodu. Posebno je teška situacija u Dolovu i Banatskom Brestovcu, gde sam na primer u Brestovcu video da su improvizovanim radovima spremačice i medicinsko osoblje preusmerili vodu iz kartoteke zbog manje štete u hodnik gde se u bure sliva voda koja se posle prazni u dvorištu. U Dolovu je situacija još gora. Gotovo sve prostorije prokišnjavaju. Voda se sliva i po električnim instalacijama i po bojleru... Na svu sreću do sada nije bilo težih posledica a može doći do velikih opasnosti, do strujnog udara, do smrtnog ishoda i tako dalje. O svemu tome izvestio sam gradonačelnika i gradsko veće i čini mi se da za sada imam podršku i razumevanje za sve što bi valjalo učiniti po tom pitanju da se objekti koji su u lošem stanju osposobe.

Koje su potrebe zdravstvenih stanica u gradu i naseljenim mestima? Da li su one adekvatno opremljene?
- Iz ovog što sam već rekao, potrebe su da se pre svega ti objekti osposobe, da se zaštite od daljeg propadanja i urušavanja. Ukoliko se ovi kvarovi koji sada postoje na 11 ambulanti ne srede, to će za godinu ili dve biti daleko veći problemi i daleko teže će biti to osposobiti. Što se tiče opreme, mogu reći da sam prilično zadovoljan sa time kako su opremljeni objekti. Nije bilo nekih velikih pritužbi na to šta nedostaje, a fale uglavnom neki jednostavniji uređaji, aparati, maltene ono što je za svakodnevnu upotrebu, do uniformi, jakni, mantila koje nisu dobili veoma dugo.

U kakvom je stanju, prema Vašem mišljenju, zdravstvena stanica u Starčevu?
- Zdravstvena stanica u Starčevu je u solidnom stanju u odnosu na ostale objekte. To je jedna od stanica koja ne prokišnjava i gde nema problema. Na osnovu onog što sam saznao od šefa te zdravstvene stanice i što sam uočio prilikom svoje posete je da u toj zdravstvenoj stanici pre svega postoje problemi sa grejanjem. Dobio sam izveštaj da je do prošle godine grejanje bilo na mazut, zbog velike potrošnje prešlo se na struju, nakon toga su nastali problemi sa iskakanjem osigurača tako da ostaju u mraku i hladnim prostorijama u toku zime. Rekli su mi da su najtoplije prostorije u takvim situacijama od 11 do 13 stepeni i da je potrebno ojačati instalacije od strane Elektrovojvodine. Takođe su mi ukazali na problem sa smećem u dvorištu komunalnog preduzeća “Starčevac“. Ono se nalazi, tako su mi rekli, neposredno ispod prozora ambulante, da se neprijatni mirisi i velika buka koju stvaraju mašine i radnici koji manipulišu otpadom, onemogućavaju normalan rad u ambulanti. Imam i dopis šefa ambulante, dr Milene Stevanović, koja pored ova dva problema, izdvaja i da je potrebno nabaviti manometarske aparate za merenje krvnog pritiska i dve uniforme, odnosno jakne koje koriste i zaposleni u Hitnoj pomoći, zbog izlaska na teren, obilaska domaćinstava, starijih, bolesnih, dece, kad odlaze na teren u zimskim uslovima. To su potrebe koje su oni izrazili, a ja sam to prosledio direktoru Doma zdravlja sa željom da on napravi listu prioriteta, jer iz svake ambulante imamo po jedan dopis šta im sve treba. Para je malo u budžetu, godina je na izmaku, sredstva su po prilično potrošena, tako da ćemo se opredeljvati zaista prema prioritetima i gde postoji veći problem pokušati da ga što pre rešimo.

Hoće li biti nekog proširenja stanice u Starčevu, uređenja gornjeg sprata?
- Kao što se vidi i iz dopisa koji sam dobio od šefa zdravstvene stanice u Starčevu, a i nakon mog obilaska ja nisam uopšte dobio bilo kakvo obaveštenje o tome. Niko mi nije skrenuo pažnju na taj sprat koji je neopremljen i šta bi valjalo sa tim da se čini. Nisam do sada upoznat sa tim problemom, ali prilikom nekog od narednih obilazaka saznaću nešto više i o tome. Ipak, po ovome što imam, ne smatram da se radi o nekom od prioriteta, jer svakako bi mi doktorka navela to u pismu koje sam od nje dobio.

Koliko je izvodljivo da ginekolog počne da radi u starčevačkoj zdravstvenoj stanici? Roditelji su uvereni da bi bilo bolje i efikasnije da u zdravstvenoj stanici bude zaposlen i pedijatar kako bi njihova deca imala jednaku zdravstvenu zaštitu kao i deca u gradu. Koliko je realan takav zahtev građana?
- To sve zavisi od toga koliko je zainteresovanih i koji je broj žena u određenoj sredini, kao i za pedijatra, zavisi od dece na broj stanovnika. O tome sam već razgovarao sa direktorom Doma zdravlja, koji je ginekolog, i rekao mi je da u narednom periodu planira da ginekolog i pedijatar budu angažovani makar u većim sredinama, jer je problem sa brojem pregleda odnosno kartona ginekoloških ili pedijatrijskih. Možda bi se taj problem mogao rešiti na takav način da u jednom mestu bude ginekolog duže vremena, pa da i ostale sredine kreću prema tom mestu. Na taj način bi možda dobili dovoljan broj onih kojima trebaju takvi pregledi pošto nijedna sredina po broju stanovnika i po broju populacije potrebne za takve vrste pregleda ne zadovoljava kriterijume da bi mogli imati stalno angažovanog pedijatra ili ginekologa.

Stomatolozi u Pančevu već nekoliko meseci unazad ne dobijaju plate u isto vreme kad i ostali lekari. Prethodna dva meseca pomogli su Dom zdravlja i Gradska uprava. Ima li nagoveštaja da će doći do nekog trajnijeg rešenja?
- Po mom mišljenju taj problem je prilično veliki i neće moći da bude rešen bez pomoći nadležnih institucija u Beogradu i Novom Sadu. Radi se o višku od pedesetak ljudi, tako su me bar obavestili, mada ne volim tu reč “višak“ da upotrebljavam. Mi moramo videti da li je taj broj usklađen prema normativima koje su nadležne institucije preporučile. Ne znamo kako je do toga došlo, da li je bilo nekih zapošljavanja mimo reda, mimo odluka Ministarstva i Nacionalne službe za zapošljavanje. U svakom slučaju znam za taj problem. Nisam saglasan sa time da se jedna ustanova prema jednima ponaša kao majka, a prema drugima kao maćeha. U Domu zdravlja trebalo bi da platu svi dobiju u isto vreme. Imam dosta prijatelja stomatologa, na prvoj godini Medicinskog fakulteta zajedno sa njima sam učio program medicine. Gotovo se ništa nije razlikovalo na prvoj godini, završavaju težak fakultet, stomatologija nam je preko potrebna, ali njihov broj treba uskladiti prema važećim standardima. Ako Pančevo ima potrebu za većim brojem stomatologa onda svakako to treba da se razumno obrazloži, da se nadležnima prosledi i da, nadam se, od njih dobijemo povoljan odgovor. U svakom slučaju evidentno je da neće biti zapošljavanja novih stomatologa ako neko ode u penziju ili na drugo radno mesto.

Koliko ste zadovoljni dosadašnjim izdvajanjima iz gradskog budžeta za zdravstvo i kolika bi, prema Vašem mišljenju, ta izdvajanja trebala da budu u 2013. godini?
- Uopšte nisam zadovoljan sredstvima koja su opredeljivana za zdravstvo. Za 2012. godinu je to bilo 59 miliona dinara, odnosno 1,13% budžetskih sredstava. To je nedovoljno i malo, da možemo da vidimo tešku situaciju sa kojom se pančevačko zdravstvo suočava. Ako to poredim sa 10% budžeta koliko se odvaja za jedno preduzeće kao što je ATP ili sa na primer, jednokratnom pomoći za ATP prilikom prethodnog rebalansa od 100 miliona dinara, onda vidimo koliko su sredstva za zdravstvo malena, nedovoljna. Nadam se da ću možda imati veće razumevanje, imajući u vidu i da je naš gradonačelnik lekar i da su mu dobro poznati problem sa kojima se suočavaju i zaposleni u ambulantama i u bolnici, da možda obezbedimo veća sredstva, ali s obzirom da je država u krizi, da je svet uopšte u krizi, da su male naznake da će doći do nekog poboljšanja u skorije vreme, teško je očekivati da će biti više sredstava. I pored toga, lično ću se založiti da to bude veće izdvajanje u odnosu na 2012. godinu.

Budući da radite u Opštoj bolnici na Odeljenju neurologije, vi najbolje znate kakvo je stanje u toj zdravstvenoj instituciji. Na koji način ćete uticati na to da se situacija u Bolnici popravi i kolike su vaše moći u tom pogledu?
- Moći nisu velike. Grad nije nadležan za Bolnicu, već osnivač, a to je AP Vojvodina. Ipak, barem moralna obaveza nas koji živimo u Pančevu, koji radimo u bolnici, ja i dalje radim u Bolnici 30%, radio sam u pančevačkom zdravstvu skoro 20 godina, dobro su mi poznati problemi i Doma zdravlja i Bolnice, da učinimo što više možemo. Evo otkako sam na funkciji većnika za zdravstvo, za bolnicu je opredeljeno više od milion i dvesta hiljada dinara, za popravku kolonoskopa i za sređivanje bolničkog kruga. Potekla je i inicijativa da se osnuje jedno telo pri Gradskoj upravi koje bi delovalo duže vremena i imalo osnovni zadatak da pomogne Bolnici sa prikupljenim sredstvima. U to telo bi ušli lekari iz bolnice, predstavnici grada i privrednika, donatora.

Da li ste dosad bili u kontaktu s nekim iz Pokrajine? Hoće li Grad uopšte moći da investira u rekonstrukciju Bolnice?
- Nisam do sada bio u kontaktu ni sa kim iz Pokrajine. To je nadležnost pre svega direktora bolnice da svoje potrebe prosledi osnivaču, ali što se mene tiče mislim da bi ljudi koji su u pokrajini i republici, naši poslanici iz Pančeva, morali da zahteve Pančevaca glasnije istaknu i da ono što mi ovde na lokalu predlažemo, da to iznesu u ustanovama koje bi mogle pomoći.

Kako će izgledati Dom zdravlja i Bolnica 2016. godine, do kada bi trebalo da Vam traje mandat? Šta je realno očekivati?
- S obzirom da je teška situacija i u zemlji i u Pančevu, mišljenja sam da će kriza potrajati, ali se i sa malo sredstava, ako se ona bolje opredele, da se može nešto napraviti. Moja je želja da bude evidentan pomak u odnosu na pređašnje stanje, da i oni koji su zaposleni u zdravstvu, kao i oni koji koriste naše usluge, mogu reći: “Da, evo bolje, za toliko i toliko“.