Fri09292023

Azurirano04:28:29 PM GMT

Back INTERVJU LICE S NASLOVNICE Jasmina Marković-Jevđović, poljoprivredni savetnik

Jasmina Marković-Jevđović, poljoprivredni savetnik

  • PDF

Dobar savet roda vredi

Jasmina Marković-Jevđović je rođena 1978. godine u Pančevu. Detinjstvo je provela u Kačarevu gde je i završila osnovnu školu. Hemijsko-tehničku školu “23 maj“ je završila u Pančevu da bi dalje nastavila sa školovanjem završila je Poljoprivredni fakultet u Zemunu, smer ratarstvo. Danas je diplomirani inžinjer poljoprivrede. Porodicu je zasnovala u Starčevu i majka je dvoje dece. Kao asistent savetodavac ministarstva poljoprivrede ustupkom MZ Starčevo dobila je prostor za rad u kancelariji ove ustanove gde ima svakodnevni kontakt sa vlasnicima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Zašto ste se opredelili za poljoprivredu?
- Rođena sam i detinjstvo provela u Kačarevu koje je jako slično Starčevu kada ja u pitanju radni profil stanovnika. Veliki broj meštana se bavi poljoprivredom, živi od nje i sopstvenog rada. Kasnije sam zasnovala porodicu u Starčevu, danas doprinosim mestu u kojem živim i radim. Sebe sam videla u visoko obrazovanoj poljoprivrednoj struci, kao osobu koja može doprineti da veoma važna poljoprivredna grana ratarstvo napreduje i ide u korak sa svetom. Mislim da ova privredna grana kod nas još nije dovoljno razvijena. Kao zemlja imamo sve obrazovanije kadrove u koje ulažem veliku nadu a takođe imamo i sve prirodne uslove za napredak.

Kako ste dobili radno mesto na kojem trenutno radite?
- Nakon više godina provedenih na birou za zapošljavanje dobila sam poziv od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da se pojavim na kursu o nekim osnovnim principima rada poljoprivredne savetodavne službe u kojoj sad radim. Po završetku kursa i položenog kvalifikacionog ispita pozvana sam kao i mojih 1500 kolega poljoprivrednih inžinjera da potpišemo ugovor za privremeno povremene poslove u svojstvu asistenta poljoprivrednog savetodavca.

Šta je konkretno vaš posao?
- Moj zadatak i posao je da budem 24 sata na raspolaganju poljoprivrednicima za neka njihova pitanja za koja ne mogu lako da nađu odgovor. Moj posao je takođe da budem veza između poljoprivrednika i Ministarstva poljoprivrede, da im javim za svaku uredbu koju ministarstvo objavi, da je pojasnim ako im je nerazumljiva kao i za sva ostala pitanja vezana za poljoprivredu a koja poljoprivrednicima mogu da koriste. Osim navedenog ministarstva za moje angažovanje kao asistenta poljoprivrednog savetodavca zadužen je i Institut “Tamiš“, savetodavna služba ovog instituta ispred koje je Veljko Pavlović zadužen za moj rad kao mentor.

Kako ste zadovoljni saradnjom sa starčevačkim poljoprivrednicima?
- Sa moje strane gledišta saradnja je odlična,. Mislim da i oni tako misle i veruju mi jer nemam nikakve neprijatne situacije sa njima. U početku su malo bili skeptični, svi smo bili svedoci koliko puta se opstanak poljoprivrede “lomio“ preko njihovih leđa, normalno je da su u početku bili nepoverljivi ali shvatili su da je naša saradnja neophodna a pritom moje usluge ne moraju da plate. Poneki vlasnik poljoprivednog gazdinstva ume da bude tvrdoglav ali ja njih potpuno razumem... Generalno, nema nikakvih problema, sada smo se uhodali i sve teče kako treba.

Kakva je prednost imati registrovano poljoprivredno gazdinstvo?
- Registrovani poljoprivrednik znači biti povlašđen u korišćenju subvencija koje propisuje država, podsticaja ministarstva poljoprivrede, podizanju kredita i još mnogo toga. Zainteresovai poljoprivrednici se mogu obratiti za pomoć pri registraciji gazdinstva kao i pri obnovi istog. Trenutno u Starčevu ima 150 aktivnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i 20 pasivnih, to su gazdinstva koja su jednom registrovana i više nisu obnavljala registraciju.

Da li biste nešto poručili poljoprivrednicima?
- Preporučila bih da i ovih 20 pasivnih poljoprivrednih gazdinstava obnovi svoju registraciju i stekne pravo na olakšice i informacije kao njihove kolege zemljoradnici. Poželela bih više uspeha malim poljoprivrednim gazdinstvima koja godinama tapkaju u mestu i imaju finansijskih problema pa čak rade i u minusu. Zahvalila bi se Mesnoj zajednici Starčevo koja je osim prostora za rad, tu sa svim zaposlenim kadrovima za bilo kakvu pomoć koja mi je potrebna. Veliku pomoć od njih sam dobila prilikom pozamašne količine štampanja i kopiranja materijala koji su takođe bili neophodni u mom dosadašnjem radu. I naravno želim svima da bude rodna godina.