Thu07182024

Azurirano04:28:29 PM GMT

Smene u PIK-u!

  • PDF

Posle višesatne skupštine akcionara poljoprivrednog preduzeća AD “Vojvodina“ iz Starčeva, ekonomista iz Beograda Goran Kapisoda smenjen je sa mesta direktora, na kojem je bio od kraja 2010. godine. Agencija za privatizaciju koja rukovodi ovim preduzećem, i koja ima najveći paket akcija, pa samim tim i najviše glasova na skupštini imenovala je na mesto direktora AD “Vojvodine“ Slobodana Slovića koji je nekada bio na čelu PIK-a “Stari Tamiš“. Vukoman Jovanović, predsednik manjinskih akcionara AD “Vojvodina“ tvrdi da su radnici bili protiv smene Gorana Kapisode, koji je kako kaže, dobro radio svoj posao.

Starčevačka “Vojvodina“ pre privatizacije bila je poznata kao vrlo uspešno preduzeće. Zaposleni tvrde, da su bili prvi u Vojvodini u oblasti stočarstva i ratarstva. Privatizacija ovog preduzeća raskinuta je krajem 2010. godine sa bivšim vlasnicima Predragom, Nenadom i Dobrosavom Markovićem. U međuvremenu, imenovan je zastupnik kapitala i postavljeno novo rukovodstvo, dok je Agencija za privatizaciju pokrenula postupak restruktuiranja AD “Vojvodina“. Na čelu ovog preduzeća našao se ekonomista iz Beograda Goran Kapisoda. Predsednik manjinskih akcionara AD “Vojvodina“ Vukoman Jovanović kaže da ne postoji obrazloženje zbog čega sada Agencija za privatizaciju smenjuje Gorana Kapisodu, dodajući da je jedini zaključak zaposlenih da se Kapisoda nekom zamerio, i bio neposlušan.

- To znači da je on gledao samo interes AD “Vojvodina“, i svi ostali interesi ga nisu zanimali. Činjenica je da taj “Zeleni pul“ (koji obuhvata poljoprivredna gazdinstva posle raskida privatizacije) ima dogovor, i da se poslovanje vrši unutar njega. Međutim, kada je firma stala na noge, mi smo počeli da tražimo povoljnije kupce na tržištu, i da naši proizvodi budu što bolje plasirani, i da mi kao firma ostvarimo veću dobit kazao je Vukoman Jovanović, predsednik manjinskih akcionara AD Vojvodina.

Na Skupštini akcionara AD “Vojvodina“ usvojen je izvešetaj skupštine Društva, zatim plan unutrašnjeg organizovanja preduzeća u sklopu usklađivanja sa zakonom o privrednim društvima. Predstavljen je i izveštaj nezavisnog revizora, koji u svom radu nije zabeležio nepravilnosti u poslovanju ovog preduzeća u toku restrukturiranja.

- Čovek koji je firmu stavio na noge, koji je zatekao prazne rezervoare, prazan vozni i mašinski park treba da bude smenjen, zašto? - pita se Jovanović.