Sun04212024

Azurirano03:37:23 PM GMT

Pedesete (2)

  • PDF

(nastavak iz prethodnog broja)
I već se ta odluka sprovodi u delo. S leve i desne strane ulice, koja vodi prema Pančevu u dužini od nekoliko stotina metara pročišćeni su ili iskopani novi kanali. Raspoređeni po kvartovima, opštinski odbornici angažovani su u rukovođenju ovom akcijom.

Na Dan republike, kako se predviđa, Starčevo će dobiti svoje nove oči. Toga dana selo će osvetliti bezbroj električnih sijalica. Dva podignuta transformatora, stubovi i mreža izgrađeni su dobrovoljnim radom meštana. Preko 20.000 cigalja, 14 kubika šodera, 25 kubika ostalog materijala i 108 teških stubova preveženo je besplatno.

U okviru raspoloživih sredstava radi se i na izgradnji Zadružnog doma. Izidani su nedovršeni zidovi, pokrivena sala i potpuno osposobljena dva lokala u koje će biti smeštena mesarnica i trgovinska radnja. Na spratu, devet lepo uređenih prostorija očekuju zadružne kancelarije i neke od društvenih organizacija.

U selu žive, rade i pokazuju uspeha dve zemljoradničko - proizvođačke zadruge. Jedna od njih, “Vojvodina“, smatra se među najboljim u republici. Ona je ponos Starževaca. U besprekorno uređenom dvorištu podignute su šupe, štale, đubrenice i druge prostorije. Red kao u najboljem domaćinstvu. U šupi dugoj, nekih, 100 metara, smeštene su očišćene i pažljivo podmazane alatke. U drugoj, preko od nje, kola, valjci, i drugo. S leve strane dvorišta dve uređene đubrenice.

U higijenski uređenoj štali smešteni su konji. Na svakih osam konja po jedan čovek koji ih neguje i hrani. Pri samom ulazu sa desne strane je ostava za zaprežni materijal smešten u posebnim, zaključanim boksevima.

Tu se neguje stočarstvo. Ono pokazuje lepe rezultate. Racionalno koriste mleko i vunu. Od dobijenog mleka proizvode kvalitetni sir i buter. Naročitu pažnju obraćaju na kvalitet vune. Trude se da otklone šarenilo. Zbog toga će ovih dana izvršiti selekciju priplodnjaka.

(kraj)