Thu04212022

Azurirano09:26:14 PM GMT

Back KULTURA KULTURA SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA - Osveštan hram

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA - Osveštan hram

  • PDF

U nedelju 25. septembra Starčevo je bilo centar duhovnog života u eparhiji banatskoj. To nedeLjno jutro je osvanulo svečano i u molitvenom očekivanju koje je čekano pun jedan vek, a posebno poslednjih deset godina. OkupLjeni vernici su dočekali dragog gosta Episkopa banatskog Gospodina Nikanora koji je došao da po kanonima Pravoslavne crkve osvešta naš sveti hram. Po tipiku prilikom Velikog osvećenja hrama Episkop donosi deo svetiteLjskih moštiju i polaže ih na namenski pripremLjeno mesto i pečati ih sa voskomastikom da ostaju večno sačuvane i da budu zaštitnik vernika i mesta u kome se nalazi osveštani hram. Naš hram koji je posvećen svetom velikomučeniku i isceliteLju Pantelejmonu prilikom Velikog osvećenja dobio je mošti svetiteLja - svetog sveštenomučenika Artemona, koji je od toga dana pored sv. Pantelejmona zaštitnik Starčeva.Sveštenomučenik Artemon

Bi sveštenik u Laodikiji za vreme cara Dioklecijana. Pred sudijom mučiteLjem ovako je za sebe rekao: “Imenujem se Artemon, rob Hrista Boga mojega; 16 godina beh čtec i čitah knjige u crkvi Boga mojega; 28 godina beh đakon i čitah svešteno JevanđeLje; 33 godine napunih kao prezviter učeći Ljude i nastavLjajući ih na put spasenja s pomoću Hristovom“. Sudija ga uvede u hram Eskulapov gde žrečevi naročito negovahu velike zmije, posvećene tome “bogu“. Svi držahu da će zmije ugristi Artemona. No on se prekrsti i silom krsta prikova sve zmije za zemLju tako da se ne mogahu maći. Po tom ih izvede sve u dvorište, duhnu na njih i sve ih na mah umrtvi. Svi behu u velikom užasu. A glavni žrec toga hrama, Vitalije, videći ovo čudo, pade na kolena pred Artemonom i povika: “Veliki je Bog hrišćanski!“. I krsti ga mučenik sa još nekim prijateLjima njegovim. No zlobni sudija osta uporan u zlobi i mučaše starca Artemona raznim mukama. Jednom ga htede baciti u vrelu smolu, no sam se s konja vrže u nju i izgore. Behu viđena dva orla koji padoše na nj' digoše ga s konja i vrgoše u smolu. Sveti Artemon osta slobodan za izvesno vreme i hođaše, praćen uvek sa dva svoja omiljena jelena, i učaše narod. No ponovo bi uhvaćen i posečen 303 god. I preseli mu se duša u Carstvo Hrista Boga, našega, kome je Artemon sveti verno služio.

Hram je osveštan, renoviran i oslikan tako da sada imamo najlepši hram u široj okolini. Svaki pojedinac koji ima dobru voLju svojim prilogom može da pomogne da se smanji dug freskopiscu koji je ukrasio našu svetinju da lepo a i molitveno izgleda kad se okupimo na svetom bogosluženju. Prelepo izgleda kad dovedemo svoje goste za krštenje ili za venčanje svojih najmilijih. Svi koji su dali prilog a i onima koji će to učiniti hvala i neka im Gospod Bog, sv. Pantelejmon i sv. Artemon pomognu svagde i na svakom mestu i da im vrate mnogostruko u zdravLju i svakom dobru.

Zainteresovani mogu da se obrate kod sveštenika i interesuju koje se freske slobodne i da se opredele za koju fresku žele da budu donatori