Obuka popisivača

Pripreme za najnoviji popis stanovništva Republike Srbije su u završnoj fazi. U našem mestu su određena četiri instruktora koji su se još ranije obučili za ovaj posao. Dragana Stojadinović, Ana Bajer, Mladen Uljarević i Dragana Samardžić, starčevački instruktori, u vremenu od 21. do 23. septembra obučavali su one koji će u oktobru ulaziti u naše domove i vršiti popis. Komplikovana procedura oko ovogodišnjeg popisa iziskivala je trodnevnu celodnevnu obuku koju su budući popisivači uspešno savladali. Od 34 izbrana popisivača ostalo je 32, jer se dvoje u međuvremenu zaposlilo i odustalo od ovog nimalo lakog posla. I pored toga što će najava za ovaj vrlo važan državni posao biti objavljivana u svim medijima narednih dana, SN vam poručuju da budete prema popisivačima vrlo predusretljivi i ljubazni jer im verujte neće biti lako.