Thu05192022

Azurirano05:53:17 PM GMT

Back AKTUELNO :::: DRUŠTVO AKTUELNO ::: DRUŠTVO ROMSKO UDRUŽENJE “JUBAN“

ROMSKO UDRUŽENJE “JUBAN“

  • PDF

Podružnica i u Starčevu
Romi iz Starčeva su rešili da preuzmu inicijativu i pokušaju sami da reše neke od problema koje im život svakodnevno nameće. Prvo je naša sugrađanka, Kata Dumitru izabrana za predsednika podružnice Udruženja Roma Južni Banat “Juban“, a nakon toga je 9. septembra održan prvi radni sastanak ovog udruženja u Svečanoj sali MZ Starčevo. Na ovom sastanku su definisani poslovi koje bi ovo udruženje trebalo da uvrsti u svoj prioritet. Tridesetak Roma koji su učestvovali na ovom sastanku se dogovorilo da je potrebno napraviti dečije igralište u Somborskoj ulici gde živi najveći broj pripadnika ovog naroda. Nakon toga su se svi prisutni složili da je potrebno urediti prostor u tom delu naselja Šumice. Veliki deo posla su rešili da urade sami dok će se za potreban materijal i poslove koje ne mogu obaviti sami obratiti nadležnim institucijama, svojoj matičnoj organizaciji i potencijalnim sponzorima koji bi mogli i želeli da im pomognu.