Tue04232024

Azurirano12:18:00 PM GMT

Back KULTURA

KULTURA

Upoznajmo se...

  • PDF

Kako se zoveš? - Dalibor Nukić.
Kako te zovu?
- Abi.
Kad si rođen?
- 4. aprila 1994.

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA - Približava se jubilej

  • PDF

Prolazi pola ove kalendarske godine a uskoro će i hramovna slava Sv. Pantelejmona. Kako u prošlom veku, a još svečanije u ovome proslavLjamo našu slavu zaštitnika našeg sv. Hrema i našeg mesta i svih naših stanovnika.

16. jun - tribina - Burna rasprava o Mladiću

  • PDF

Jedan od najaktuelnijih događaja u poslednje vreme ne samo u našim, već i u svetskim razmerama, bilo je hapšenje Ratka Mladića najtraženijeg haškog begunca.

ISTORIJA: Starčevci u Americi

  • PDF

Po ukidanju Vojne granice 1872. godine, došlo je do prvih promena materijalnog položaja stanovnika Starčeva. Do 1850. godine sva zemLja je bila državna svojina, a deobe su se mogle izvršavati samo uz dozvolu graničarskih vlasti.

Cirkus na stadionu

  • PDF

Lokalna cirkuska atrakcija pod nazivom “Galapagos“ je u ponedeLjak 20. juna na Opštinskom stadionu držala cirkusku predstavu.