Tue04232024

Azurirano12:18:00 PM GMT

Back Home

Starčevački poljoprivrednici: Pera Kalenderac

  • PDF

U redu odabranih i renomiranih starčevačkih poLjoprivrednika, posebno mesto zauzima porodica Pere Kalenderca. U razgovoru sa ovim poLjoprivrednikom doznali smo sa kakvom problematikom se susreću proizvođači u aktuelnom periodu.

Kakva je struktura setve na Vašim površinama?

- Bavim se ratarskom i povrtarskom proizvodnjom. Iskreno, ratarstvo je nužno zbog plodoreda, inače pšenicu ne bih ni sejao jer nije isplativ usev. Trebalo bi izbaciti JUS iz upotrebe jer je manipulacijom trgovaca prošle godine mnogo zakinuto na hektolitru i računica na žitima nije bila nikakva. Suncokret sam lane prodao za 38 dinara i tu sam oštećen za dva dinara. Uzgajam dinje na površini od osam jutara i lubenice na četiri jutara i to je mnogo isplativije.

Očekujete li dobar rod?
- Ocekujem prosečno dobar rod. Ova kiša je pomogla usevima, ali treba izgurati jul i avgust, a meteorolozi najavLjuju iznad prosečne tropske dane, što nas sve onespokojava.

Šta je od poslova u povrtarstvu aktuelno u ovom periodu?
- Sada okopavamo, prskamo i čuvamo plodove od najezde vrana i zečeva koji prave velike štete. Ne zalivam useve jer imam velike površine i nije mi isplativo da koristim zalivni sistem.

Kako ste zadovoLjni cenama i imate li svoje tržište?
- Cene su nikakve. Priča se da će cena pšenice biti 16-18 din/kg, ali to se ne zna do poslednjeg trenutka. U odnosu na repromaterijal, cene su vrlo loše. Inače imam ortaka sa kojim sarađujem i on plasira lubenice i dinje na tržištu u dogovorenim količinama.

Kako komentarišete nedavni protest poLjoprivrednika?
- Mislim da je to prava stvar. Bio je mali odziv jer je mala svest kod poLjoprivrednika. Bio sam u protestnoj koloni. Zaustavila me je milicija kod Petrohemije i nisu nam dozvolili da dođemo do Doma JNA. Najpre smo hteli da odemo u Beograd, ali ni tamo nam, što je dobro poznato, nisu dali da prođemo. Postignut je dogovor sa ministarstvom, voleo bih da bude ispunjen, mada usuđujem se da kažem da sumnjam u dobar ishod.

Može li od poLjoprivrede da se živi?
- Može ako se bavite povrtarstvom. BavLjenje samo čistim ratarstvom je gubLjenje vremena i tu nema zarade.Aktuelno

Dani protesta zamenjeni su danima poLja. PoLjoprivrednici nezadovoLjni državnim subvencijama, vratili su traktore sa saobraćajnica u njive. Regres će iznositi 14.000 dinara po hektaru i to za površine od 0,5, pa do dugo traženih 100 hektara. Država je ove godine izdvojila 2,7 milijardi dinara za subvencionisanje kamata za bankarske kredite. Kamate će biti 8 odsto s rokom otplate kredita od tri godine i neće imati deviznu klauzulu. Ovakvi uslovi kreditiranja su više nego povoLjni, s obzirom na to da se kamate na dinarske kredite kreću od 18 do 20 odsto, rekao je ministar Dušan Petrović na sednici Odbora za poLjoprivredu Skupštine Srbije. Vlada je preuzela na sebe sve inflatorne i monetarne rizike. Ovaj državni problem je, kako obe strane naglašavaju, rešen na obostrano zadovoLjstvo, a preostaje samo da dogovor i slovo na papiru vidimo i na delu.

Za nepunih 24 časa, 9. juna je u starčevačkom ataru palo više od 50 mm vodenog taloga. Srećom, nakon ove obilne kiše, temperature nisu odmah porasle već se nekoliko dana zadržalo svežije vreme i tako poštedelo useve velikog isparavanja i temperaturnog šoka, što bi se negativno odrazilo na prinos strnih žita. Usevi pod pšenicom i ostalim strninama u prilično su dobrom stanju i sve je spremno za početak žetve. Komšije iz OmoLjice počeli su da kose ovaj usev 23. jula, a početkom poslednje nedeLje ovog meseca taj posao očekuje i starčevačke poLjoprivrednike. Optimizam u pravcu postizanja visine prinosa ne izostaje.

Savet

Jedna od mogućnosti ekonomičnije proizvodnje soje je primena herbicida u trake. Ovaj način bio je poznat još pedesetih godina, gde se tretiranjem zone redova u širini 20-25 cm i naknadnom međurednom kultivacijom postiže ušteda herbicida za 50-60 odsto. Uređaj za primenu herbicida u trake montira se na sejalicu ili kultivator, a širina trake određena je tipom rasprskivaca i visinom njegovog postavLjanja.

Uskoro počinje žetva strnih žita. Posle žetve, višekratnom obradom i iznurivanjem ne dozvoLjava se nakupLjanje novih rezervnih materija u rizome divLjeg sirka tokom letnjeg perioda, a samim tim smanjuje se mogućnost njegovog uspešnog prezimLjavanja. Primena glifosata na strništu značajno smanjuje zakorovLjenost narednog useva divLjim sirkom, što je odavno potvrđeno u praksi.

ZanimLjivost

Naučnici su odavno ustanovili sposobnost međusobnog sporazumevanja biLjaka najpre vršeći oglede na duvanu zaraženom mozaičnim virusom. Da bi utvrdili šta biLjkama daje otpornost prema delovanju virusa, naučnici su usmerili pažnju na salicilnu kiselinu, sastojak aspirina. U izdvojenoj komori odgajili su duvan, a u susednoj, povezanoj s prvom cevima, stavili zdravu biLjku iste vrste. BiLjku u prvoj komori zarazili su virusom, a ona je odmah počela da ispušta gas sličan metil-salicilatu. Hemijski signali prošli su kroz cevi do biLjke u drugoj komori, ali se ona nije zarazila. Ovaj ogled ukazao je na to da biLjka duvana koje napadnu izazivači bolesti upućuju hemijske signale susedima, kako bi ih upozorile da ukLjuče odbrambeni mehanizam. Istovremeno, to pokazuje da su bolesni delovi biLjke u stanju da opšte sa svojim zdravim delovima. Biolozima i botaničarima je odavno poznato da su pojedine biLjke u stanju da drugima upućuju hemijske poruke. Kada slonovi i žirafe počnu da brste akaciju, ona odmah ispušta gas etilen, da upozori susedne da luče otrove koji odbijaju životinje.

Tržište

Krompir.....................40 din/kg
Paradajz......................70 din/kg
Krastavac...................30 din/kg
Kupus......................25-60 din/kg
Boranija...................100 din/kg
Paprika....................120 din/kg
Šargarepa..................70 din/kg
Crni luk.................... 50 din/kg
Tikvice.......................25 din/kg
Jaja...............................10 din/kg
Sir.............................300 din/kg
Med.................... 350-400 din/kg
Banane.......................100 din/kg
Breskve.......................70 din/kg
Višnje.........................50 din/kg


Pijačni dani u Starčevu su svakog četvrtka i nedeLje.