Mon06052023

Azurirano04:00:06 PM GMT

Back Home

Radomir Aritonović, dipl. Ing. ZOP, predsednik IO DVD Starčevo:

  • PDF

- Dobrovoljno vatrogasno društvo je uspešno završilo godinu koja je na izmaku. Sve planirane aktivnosti predviđene Planom i programom su realizovane. Navešćemo neke od aktivnosti:
- Vršeno je preventivno delovanje u cilju sprečavanja i nastajanja požara i eksplozije;
- Održavanje vatrogasne opreme i navalnog vatrogasnog vozila u mobilnom stanju;
- Nabavljena je nova vatrogasna oprema;
- Vršeno je održavanje zgrade i prostorije vatrogasnog doma.
Od stručno-tehničkih aktivnosti, izdvojio bih sledeće:
- Vršeno je stručno usavršavanje članova Društva, kako na preventivnom tako i na operativnom planu;
- Učestvovali smo u sanaciji područja zahvaćenih poplavama u prvom kvartalu godine;
- Uspešno smo sproveli dežurstvo za vreme žetve;
- DVD je operativno intervenisao na gašenju požara navalnim vatrogasnim vozilom osam puta. Neke od požara smo gasili u sadejstvu sa teritorijalnom vatrogasnom jedinicom - Pančevo. Većih materijalnih šteta, kao ni povređenih i stadalih građana prilikom gašenja požara, nije bilo;
- Učestvovali smo sa ženskom i muškom ekipom vatrogasnog podmlatka na opštinskom vatrogasnom takmičenju koje je održano u Omoljici i zauzeli drugo mesto;
- U Društvo smo primili tri nova člana od kojih je jedan vatrogasni oficir sa sertifikatom republičkog vatrogasnog sudije.

Najvažnije aktivnosti, kao što su preventivno i operativno delovanje u sprečavanju nastanka požara i njegovom brzom gašenju, kao rezultat doprinele su da u izveštajnom periodu nismo imali veće materijalne štete, kao ni povređenih ni stradalih žitelja Starčeva. Sa nadom da ćemo tokom dolazeće, 2011. godine, sa ponosom i u veselju obeležiti 120 godina od osnivanja starčevačkog DVD-a, srdačno vas pozdravljam i želim vam srećne božićne i novogodišnje praznike.

ARHIVA: BROJ 202

ARHIVA: BROJ 201

ARHIVA: BROJ 200

ARHIVA: BROJ 199

ARHIVA: BROJ 198