POČELI RADOVI NA UREĐENJU ATARSKOG PUTA DO IVANOVA: Do Ivanova, sada za 6,5 kilometara

Polovinom meseca započeli su radovi na uređenju atarskog puta Starčevo - Ivanovo.

Ovaj atarski put predstavlja pristupni put kojim će saobraćati  poljoprivredne mašine za potrebe pristupa do poljoprivrednim  parcelama ali će ga svakako koristiti svi oni koji žele da do Ivanova stignu tri puta kraćim putem nego što je to moglo do sada. Put počinje na izlasku iz Ulice Ivanački put u Starčevu i zavrešava se na ulazu u Ivanovo a dužina puta iznosi oko 6,5 kilometara.

            Ovaj put je sada   veoma loših geometrijskih karakteristika, promenljive širine kolovoza koja je na pojedinim deonicama manja od 2.5 metra, sa kolovozom od zemljanog materijala koji je na

pojedinim deonicama izbrazdan dubokim rupama pa se za potrebe prolaza formirali obilazni putevi. Trasa ovog atarskog puta se velikim delom pruža paralelno uz postojeći vodoprivredni kanal. Širina puta, u skadu sa projektnim zadatkom iznosi četiri metra i to na celoj deonici, dok je bankina promenljive širine i kreće se od 0.75m do 1.5m, što je uslovljeno raspoloživim pojasom putne parcele. Put je jednotračan, a namenjen je dvosmernom kretanju vozila. Za kolovoznu konstrukciju je definisana izrada sloja od drobljenog kamenog agregata 0/63mm u debljini od 32cm. Grad je posao poverio preduzeću “Mlamarko“ iz Lukićeva a vrednost radova iznosi oko 40 miliona dinara.

Petar Andrejić