Mišo Marković, ČLAN GRADSKOG VEĆA ZADUŽEN ZA STAMBENO-KOMUNALNU DELATNOST I SAOBRAĆAJ

Stabilnost pre svega

Koje su investicije sprovedene u prošloj godini u komunalnom sektoru kako bi on i dalje funkcionisao bez problema?

 - Tokom 2017. godine izgrađeni su kilometri kanalizacione mreže na Kudeljarskom nasipu i kolektor na Bavaništanskom putu. Započeta je izgradnja fekalne kanalizacije u Jabuci, Ivanovu i Omoljici.  Ipak, najvažniji je početak izgradnje potamiškog kolektora, koji će se raditi u tri faze, i koji je veoma bitan za Severnu industrijsku zonu.              

Ono što je obeležilo prošlu godinu sigurno je to što su na gradsku vodovodnu mrežu povezani Kačarevo, Jabuka i Glogonj. Urađen je pristupni put za novu deponiju i kupljena su dva auto-smećara za potrebe ”Higijene”, a kako bi popravilo stanje na ulicama,  napravljen je plan za izgradnju takozvanih zelenih ostrva, uređenih mesta na kojima se nalaze namenski kontejneri. Izdvojio bih i radove na proširenju Novog groblja i otvaranje fontane u Narodnoj bašti. Radnje koje su bile potrebne za početak grejne sezone završene su na vreme, remont je završen u potpunosti. Leto je u JKP-u ”Grejanje” iskorišćeno za remontne aktivnosti. Pored toplane na Kotežu postavljeno je najveće solarno polje u našoj zemlji sa 360 solarnih panela. Prošle godine završena je zgrada sa osam stanova za socijalno stanovanje u Čumićevoj 52, kao i radovi na sređivanju partera, dvorišta, parking prostora. Prošle godine je rekonstruisano, i urađene su popravke u 10 stanova koji su u vlasništvu Grada.

            Da li će i ove godine biti značajnih komunalnih investicija i kojih?

            - Da, naravno. Nastavićemo radove na izgradnji potamiškog kolektora, jedne od najvažnijih gradskih investicija. Kada bude završen, biće dugačak više od osam kilometara. Planirano je da ide duž Tamiša, da se Severna poslovna zona i ceo zapadni deo grada priključi na ovaj kolektor. Ideja je da se, jednog dana, priključe i Jabuka i Glogonj, a možda i Kačarevo. Ova velika investicija je kapitalna u pravom smislu reči. Nova vodovodna mreža na Starom Tamišu, prema planovima, trebalo bi da bude završena u martu ili aprilu. Planirano je proširenje nove deponije i kupovina dva ili tri nova kamiona za odnošenje smeća. U planu je i izgradnja još četiri ”zelena ostrva”, uređenih mesta na kojima se nalaze namenski kontejneri. Nastavićemo sa ozelenjavanjem površina, planirano je da se tokom sezone zasadi više od 3.000 sadnica drveća, na raznim lokacijama, da se na Robnoj pijaci ”Aerodrom” otvore novi lokali, a planirano je i proširenje Novog groblja.

            U ovoj godini bi trebalo da se počne i sa izgradnjom i uređenjem Parka prijateljstva koji se nalazi na Potamišju. Očekuje nas  i izgradnja novog kotla na toplani Kotež, zamena starih toplovoda i priključenje novih korisnika na sistem daljinskog grejanja. Radi se na projektu energetske efikasnosti Hale sportova. Radovi  će obuhvatiti izolaciju zidova i krova objekta i termomašinsku instalaciju, kako bi ovaj sportski objekat dobio savremeno i efikasno grejanje, hlađenje i cirkulaciju vazduha a biće promenjena i stolarija, odnosno svetlarnici prozori ka samom terenu od strane naselja Strelište. Što se tiče stanogradnje, planira se izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju višespratne zgrade sa 10 stanova u Ulici Svetozara Miletića. U ovoj godini bavićemo se izradom kvalitetne planske dokumentacije, održavanjem puteva i odmarališta na Divčibarama.

            Od 2015. do danas, dva puta je Vlada Srbije donosila odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru. Kako se to odrazilo na poslovanje komunalnih preduzeća?

            - Odluka o maksimalnom broju zaposlenih iz 2015. i 2017. godine, koja je usvojena u avgustu, nije se odrazila na rad javnog komunalnog sektora. U komunalnom sektoru broj radnika smanjen je za 164. Ipak, to nije imalo uticaja na funkcionisanje komunalnog sektora. Sva preduzeća normalno rade i ispunjavaju svoje obaveze.

            Do sada je deo poslova pojedinih komunalnih preduzeća iz naseljenih mesta prebačen na gradska preduzeća. Da li će se sa time nastaviti i ove godine i šta su naredni koraci?

            - Povezivanjem na gradsku vodovodnu mrežu Kačareva, Jabuke i Glogonja, javno-komunalna preduzeća iz tih naseljenih mesta više ne vrše usluge snabdevanja vodom. Imali smo i preuzimanje odnošenja smeća iz  Dolova, taj posao sada obavlja JKP ”Higijena”. Bez gradske vode ostalo je samo Banatsko Novo Selo. Tokom ove godine predstoji početak planiranja i projektovanja vodovodne mreže i za ovo naseljeno mesto. Za povezivanje Banatskog Novog Sela postoji više rešenja. Sprovešćemo analizu i odlučiti se za jedno od mogućih rešenja. Važno je da stanovnici tog mesta dobiju zdravu vodu za piće.

            Kakav je odnos osnivača prema JKP-u  ”Starčevac” i na koji način je ove godine podržan rad ovog komunalnog preduzeća?

            - JKP ”Starčevac”  posluje stabilno, ima podršku osnivača i data je saglasnost na Plan razvoja od 2017. do 2027. godine. U tom periodu preduzeće će nastaviti da se bavi delatnostima koje obavlja i sada, sakupljanjem i preradom otpadnih voda, pružanjem pijačnih usluga,  čišćenjem i održavanjem javnih površina kao i pružanjem pogrebnih usluga. Dugoročni plan podeljen je u dva dela; prvi deo se odnosi na period od 2017. do 2021. godine. U tom periodu predviđa se nabavka radne mašine, kao i izdvajanje novca za realizaciju prve faze proširenja Pravoslavnog groblja, to je neophodno. U drugom periodu,  od 2021. do 2026. godine, predviđena je izgradnja kapele na Katoličkom groblju, završetak svih faza proširenja Pravoslavnog groblja, izgradnja parkinga na javnoj površini i nabavka specijalnog vozila za čišćenje kanalizacione mreže.

            Kako bi se povećala bezbednost u saobraćaju tokom godine, šta se planira na tom polju u ovoj godini?

            - Aktivnosti Grada u 2018. godini, koje se tiču unapređenja bezbednosti u saobraćaju, biće sprovedene kroz postavljanje nove saobraćajne signalizacije na najugroženijim mestima, kroz preventivno - promotivne aktivnosti, izradu projekata i Strategije bezbednosti saobraćaja, nabavku i podelu odgovarajuće opreme (svetloreflektujući prsluci, svetla za bicikle, opreme za motocikliste i bicikliste, za traktore), podršku projektima i kampanjama iz oblasti bezbednosti saobraćaja, opremanje saobraćajne policije...

            Pančevo posebnu pažnju usmerava na bezbednost dece u saobraćaju i nastoji da poveća bezbednost u blizini škola. Šta će na tom polju biti urađeno ove godine?

            - Od AP Vojvodine  dobili smo 957.000 dinara za realizaciju projekata uređenja zona škola i ta sredstva su namenjena za OŠ ”Vasa Živković” u Karađorđevoj ulici u Pančevu. Na ova sredstva dodaćemo i naša budžetska sredstva, te je želja da uredimo tri zone škola, odnosno biće postavljena nova saobraćajna signalizacija (znakovi i oznake na putu), trotoari, stubići, pešačke ograde, usporivači brzine i slično. U ovoj godini planiraju se aktivnosti usmerene pre svega ka unapređenju bezbednosti dece u saobraćaju, kroz uređenje zona škola, edukaciju mladih učesnika u saobraćaju (osnovaca i srednjoškolaca), obuka prvaka na saobraćajnom poligonu i nastavak postavljanja savremene saobraćajne signalizacije sa brzinskim detektorima.

            Kako biste ocenili poslovanje JKP ATP-a? Da li ovo preduzeće uspeva da odgovori na sve zahteve putnika s obzirom na probleme u vezi s prosečnom starošću vozila, ali sve više i zbog odlaska vozača autobusa?

            - Gradski, prigradski i međumesni saobraćaj je redovan i nema kašnjenja. Investicijama Grada, tokom 2016. i 2017. godine praktično je obezbeđeno značajno podmlađivanje voznog parka, koji bi trebalo da obezbedi nesmetan prevoz na teritoriji grada Pančeva. Kod obnove voznog parka vođena je briga i o zaštiti životne sredine. ATP je sredinom marta 2017. godine počeo da koristi 10 polovnih autobusa na komprimovani prirodni gas proizvođača ”Volvo”. Autobusi su doneli veliku uštedu firmi, ali i udobniji i sigurniji prevoz putnicima. Nabavkom ovih autobusa, pored ekološkog aspekta, građanima se nudi kvalitetnija usluga prevoza, jer su ovi autobusi zamenili delom najstarije autobuse, starosti i do 30 godina. Plan je da i u ovoj godini gradski, prigradski i međumesni saobraćaj bude redovan i nema kašnjenja. Možemo zaključiti da ATP u ovom trenutku ima mogućnosti i obavezu da obezbedi kvalitetan prevoz na teritoriji Pančeva.

Violeta Jovanov Peštanac