Iz matičnih knjiga (decembar 2017. i januar 2018.)


Iz matičnih knjiga (decembar 2017. i januar 2018.)

Rođeni:

Đurić Uroš; Dimić Teodora; Kalenderac Bojan;
Omorac Đorđe; Ignjac Filip; Ušak Danijel;
Radovanović Minja; Slavković Ana; 
Vujatović Mihajlo.

Venčani:
Pelemiš Zorislav i Rotar Nevena;
Milosavljević Dragan i Milosavljević Miroslavka;
Živanović Sima i Belča Jelena;
Zogaj Safet i Stajković Biljana;
Milanović Rajica i Gavdafikova Svetlana.


Umrli:
Živorad Sapundžić (1940.); Milica Milenković (1926.); Darinka Pavlović (1935.); 
Slobodan Filipović (1956.); Roza Mitić (1934.);
Mileva Jovović (1927.); Stanimir Vasić (1938.);
Marija Mihajlija (1923.); Moravka Ristović (1922.); Radmila Babić (1959.);
Paja Orešković (1940.).