Aleksandar Stevanović, v.d. DIREKTORA JKP-a ”HIGIJENA” PANČEVO: Borba za čistije okruženje

O radu u JKP-a “Higijena“ Pančevo u 2017. godini, problemima, uspesima i planivima za nastupajuću 2018. godinu, razgovaramo sa Aleksandrom Stevanovićem, v.d-om, direktora JKP-a “Higijena“.

Uništavanje posuda za smeće svake godine isprazni gradsku kasu za blizu dva miliona dinara. Kako stati na put neodgovornim sugrađanima?

            - Sa početkom grejne sezone veliki broj domaćinstava koja nisu priključena na sistem daljinskog grejanja ili na gasnu mrežu, baca pepeo u kontejnere. Preuzimanje, transport i deponovanje velike količine šljake i pepela, osim što je naporno za radnike JKP-a “Higijena“,  prouzrokuje uništavanja kontejnera i ozbiljna oštećenja na našim vozilima.

            Zbog ponašanja jednog dela građana koji lome stubne kante i kontejnere iz budžeta se svake godine za nabavku novih izdvajaju milionski iznosi. Zabrinjava i trend porasta uništavanja. Tačnije, podaci svedoče da godišnje, bude uništeno čak 50 odsto posuda za smeće. Naravno, ceh na kraju plaćaju građani kao poreski obveznici.

            Prošle i tokom ove godine izgrađeno je šesnaest zelenih ostrva u gradu? Da li se zbog toga polako menjaju navike građana?

            - Sakupljači sekundarnih sirovina, u potrazi za najlakšom zaradom, preturaju po kontejnerima, ostavljajući iza sebe haos oko njih. To onda iziskuje dodatno angažovanje naših radnika, što dodatno isrpljuje, ne samo ljudske nego i materijalne resurse. U želji da naše ulice učinimo čistijim i kod građana podstaknemo kritičku svest o odnosu prema okruženju, u poslednje dve godine izgradili smo 16 zelenih ostrva, a planirana su još četiri. Podsećam da JKP “Higijena“ učestvuje i u projektu koji finansijski podržava kompanija NIS, a koji ima za cilj promovisanje sistema primarne selekcije komunalnog otpada. Realizacijom ovog projekta biće nabavljeni namenski kontejneri za zelena ostrva u gradu, a uradiće se i reciklažna dvorišta u devet naseljenih mesta.

            Da li je podizanje svesti građana i uspostavljanje sistema upravljanja otpadom preduslov za čistiji grad?

            - Podizanje svesti građana o zaštiti prirodne sredine dugotrajan je i mukotrpan rad. Preciznije,  nimalo jednostavan posao kojim se mora baviti kompletna zajednica. Ovo komunalno preduzeće kome je Grad poverio jednu od važnijih funkcija, održavanje komunalnog reda u gradu i naseljenim mestima, godinama, kroz organizaciju predavanja o značaju selektovanja smeća i učešćem u brojnim manifestacijama, sprovodi proces edukacije. Sve te aktivnosti dovele su do efikasne saradnje sa brojnim osnovnim i srednjim školama (akcija “Sakupi i uštedi, videćeš da vredi“) ali i sa privrednim subjektima i drugim institucijama i ustanovama. Da bi ti grad bio čistiji i rezultati u selekciji otpada bili mnogo bolji potrebne su razne aktivnosti, ne samo među odraslima, nego i odraslih prema onima koji tek odrastaju. Kada i pored predavanja i edukacije rezultati izostanu, nema druge nego posegnuti za sankcijama, i to onih “po džepu“. Takvi smo, pa ponekad i te nepopularne mere često daju rezultate u kraćem roku.

            Kako ocenjujete rad nove deponije?

            - Na novu deponiju je od otavaranja pa do sada deponovano blizu 62 hiljade tona komunalnog otpada sa teritorije Pančeva, Starčeva, Dolova, ali i sa divljih deponija iz drugih naseljenih mesta. Kako se ne bi brzo popunila, odnosno, kako bi joj produžili rok trajanja, sklopili smo ugovor sa sakupljačima ambalažnog otpada koji se posle selekcije otprema u Reciklažni centar i kasnije prodaje ovlašćenim operaterima. Težina ambalažnog otpada koji se izvuče sa nove deponije nije od velikog značaja u odnosu na ukupnu težinu deponovanog komunalnog otpada. Tačnije, ne ostvarujemo zaradu, ali izdvajanjem sirovina zapreminski uštedimo čak 20 odsto površine deponije. Kada je reč o razvrstavanju otpada saradnjom sa školama, preduzećima i ostalim institucijama u gradu ne možemo biti nezadovoljni jer je podizanje svesti građana dugotrajan posao. Na novoj deponiji se redovno vrši monitoring voda, vazduha i zemljišta kako nalaže Uredba o odlaganju otpada. Tokom naredne godine planirana je izgradnja zemljanih bedema na drugoj etaži tela deponije.

            Kako rešiti  problem pasa lutalica?

            - Pančevo je među malobrojnim gradovima u zemlji gde se već pet godina sprovodi program smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka. Međutim, efekti programa, nisu srazmerni uloženom trudu i novcu. Problem napuštenih pasa još uvek je prisutan. Delimično,  razlog je nedovoljan kapacitet u prihvatilištu “Zoohigijene“ ali daleko više nesavesno ponašanje vlasnika životinja. Naime, kapacitet našeg prihvatilišta je 80, a tokom čitave godine imamo i preko 120 pasa. Najveći problem prave psi koje vlasnici puštaju na ulicu, pa oni ugrožavaju prolaznike.

            Ovaj problem “Higijena“ ne može rešiti sama već uz pomoć većeg angažovanja komunalne inspekcije, koja bi morala da počne rigoroznije da kažnjava vlasnike pasa. Nadamo se boljim danima jer je saradnja sa inspekcijskim službama sve bolja. Ono što je takođe problem, a mi se iskreno nadamo da će i on uskoro biti rešen, jeste obezbeđenje novca za završetak veterinarske ambulante “Zoohigijene“. Svake godine sve više novca izdvaja se za isplatu odštete za ujede pasa. Broj tužbi građana se povećava, a dobar deo tih zahteva za novčanu nadoknadu predstavlja prostor za zloupotrebe.

            Šta su prioriteti u 2018. godini?

            - Kontinuitet u obnavljanju dotrajalog voznog parka. JKP “Higijena“ je ozbiljna firma kojoj je poveren jedan od najvažnijih komunalnih poslova u gradu i ona mora uz pomoć osnivača obezbediti osnovna sredstva za rad, a to su kamioni, teške mašine, autosmećari i druga neophodna vozila.

            Tokom naredne godine očekuje se proširenje pristupnog puta do nove deponije, preuzimanje usluge odvoženja i deponovanja otpada iz još nekog naseljenog mesta, nastavak rekonstrukcije zgrade “Održavanja“, odnosno, stvaranje boljih uslova za rad, edukacija građana i ukazivanje na značaj primarne selekcije jer samo uz njihovu pomoć možemo postići značajnije rezultate na uspostavljanju sistema upravljanja otpadom i očuvanju životne sredine.

            Kako sve to postići u trenutnim uslovima poslovanja čitave privrede?

            - U teškim vremenima, kada novca nema za sve što treba uraditi u gradu, najvažnije je biti realan i spreman na štednju i maksimalnu racionalizaciju. Siguran sam da “Higijena“, uz dobru organizaciju i zalaganje svih zaposlenih, može pružiti mnogo bolje usluge korisnicima usluga.

Marija Andrić