MONITORING AEROZAGAĐENJA: Januarske magle

Na pravoslavni Božić i sutradan, 7. i 8. januara, u našem mestu zabeleženo je povećano zagađenje vazduha.

Prema izveštajima gradskog monitoringa za merenje zagađenja, merno mesto koje je instalirano u Starčevu, zabeležilo je povećanu  koncentracija grubih suspendovanih čestica  (PM10) . U nedelju, 7. januara, izmerena vrednost bila je 62,68, a u ponedeljak, 8. januara - 59,25 mikrograma po kubnom metru. Inače, tolerišu se vrednosti koncentracije od 50 mikrograma po kubnom metru.

U gradskom Sekretarijatu za ekologiju ističu da je visoka koncentracija suspendovanih čestica u našem mestu posledica korišćenja individualnih ložišta jer koncentracije ostalih zagađujućih materija koje se mere - miruju.

Ovaj problem biće delimnično ublažen puštanjem u rad gasne mreže, što se očekivalo jesenas ali su rokovi ipak pomereni za ovu godinu.