ODRŽANA PRVA OVOGODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE MZ STARČEVO: Usvojen budžet za 2018. godinu

Prva sednica Skupštine Mesne zajednice Starčevo u 2018. godini održana je 17. januara. Prisutni na sednici bili su: Aca Dimitrić, Petar Andrejić, Dalibor Adamov, Goran Stojanović, Zorica Kalićanin, Miroslav Kužet, Brankica Dragojerac, Jova Bajer, Mićo Jakovljević, Željka Nedić, Radovan Stanković i Anton Deninger, kao članovi Skupštine, zatim predsednik i zamenik predsednika Izvršnog odbora Vesna Radosavljević i Željko Terzić, gradski odbornik Vitomir Filipović, direktor JKP-a “Starčevac“ Milan Bačujkov i zapisničar Predrag Stanković.

S obzirom na to da je sednici prisustvovao dovoljan broj članova Skupštine (12) za rad i odlučivanje, predsedavajući Dimitrić je predložio, a Skupština jednoglasno prihvatila sledeći dnevni red zasedanja:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica;
  2. Izbor komisije za javne nabavke;
  3. Usvajanje finansijskog plana za 2018. godinu;
  4. Usvajanje izveštaja popisne komisije i
  5. Razno.

            Zapisnici sa prethodnih sednica usvojeni su jednoglasno. Pod drugom tačkom jednoglasno je doneta sledeća odluka:

- da se formira Komisija za javne nabavke u sledećem sastavu: Vesna Marinković, Željko Terzić i Jelena Grujić. Zatim se prešlo na usvajanje Finansijskog plana za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 7,5 miliona dinara od čega je 6,9 miliona za tekeće poslove a 600.000 dinara za kapitalne transfere. Ovaj iznos identičan je visini sredstava sa kojima je Mesna zajednica raspolagala i u 2017. godini.

            Izveštaj popisne komisije usvojen je jednoglasno a potom se prešlo na razmatranje tekuće problematike. Donete su sledeće odluke:

- da se na molbu Košarkaškog kluba “Borac“ za postavljanje dodatnih reflektora i klupa na terenu u školskom dvorištu odgovori  da će MZ Starčevo postaviti dva dodatna reflektora, usmerena ka terenu za basket. Shodno prethodnim razgovorima sa Školom,  biće postavljene i nove klupe;

- da se formira tročlana komisija od strane MZ Starčevo, JKP-a “Starčevac“ i OŠ “Vuk St. Karadžić“ koja bi u što kraćem roku, ne većem od dva meseca, rešila problem nepropisnog i opasnog parkiranja na zelenoj površini ispred škole,  postavljanjem ograde. Ovom komisijom koordiniraće Petar Andrejić;

- da JKP “Starčevac“, nakon analize potreba i pravca širenja novog groblja uputi Mesnoj zajednici dopis za potrebe otkupa parcela koji će Mesna zajednica proslediti Skupštini Grada Pančeva na odlučivanje;

- da se formira komisija u sastavu: Vitomir Filipović, Jova Bajer, Željko Terzić, Milan Bačujkov i Josip Mihajlić, koja će odrediti lokaciju na katoličkom groblju koja je pogodna za izgradnju kapele kako bi se počelo sa izradom projektne dokumentacije;

- da se izvrši rekonstrukcija delova dva trotoara u centru Starčeva - ispred Ambulante i preko puta dečijeg vrtića.

- da se obezbedi materijal za izradu golova za ragbi.