GOLUBARSTVO: SRB-461 “Bogojavljanje“

I pored loših vremeniskih uslova tokom cele godine što se i odrazilo na takmičarske rezuletate, članovi udruženja su uspeli da postignu odlične rezultate, što na društvenim takmičenjima, tako i na saveznim.

Postignuto je ukupno jedanaest društvenih i pet saveznih rezultata.

- Na našu veliku žalost, za nekoliko minuta nam je izmaklo prvo mesto za ekipnog pobednika na opštinskom takmičenju - kaže Dušan Stanković iz “Bogojavljanja“ i dodaje: - Možemo se pohvaliti da je ovogodišnji šampion Opštinskog saveza Pančevo baš iz našeg udruženja: Dragan Stanojević, sa šampionsim letom svog jata 14 časova i 14 minuta.

            U okviru kluba postignuti su sledeći rezultati:

Društveno, seniori: 1. mesto - Saša Novaković (11 časova 26 minuta); 2. mesto - Rajko  Perošević (10:35); 3. mesto - Rodoljub  Petrović (9:53) i 4. mesto - Igor Tomašić (7:12). Zlatnu alku za najboljeg goluba-letača u seniorskoj kategoriji osvojio je golub Rajka Peroševića, mavijan zeleni, sa letom od 14 časova i 17 minuta.

            Društveno, juniori: 1. mesto - Rodoljub Petrović (8 časova 42 minuta); 2. mesto - Željko Poljak (7:37); 3. mesto -  Rajko Perošević (7:33). Zlatnu alku za najboljeg goluba-letača u juniorskoj kategoriji osvojio je golub Rodoljuba Petrovića,  telebonče, sa letom od 10 časova 42 minuta.

            Kup društva: 1. mesto - Saša Novaković

(9 časova 43 minuta); 2. mesto - Rajko Perošević (8:48); 3. mesto - Branislav Ilić (7:42); 4. mesto - Željko Poljak (6:29 minuta).

            Za više saveza, takmičari “Bogojavljanja“ postigli su  pet rezultata: Seniorsko prvenstvo Pančeva: 1. mesto -  Dragan Stanojević (14:14); 9. mesto - Pavle Lapić (10:28); 11. mesto -  Rodoljub Petrović (9:16). Prvenstvo Srbije za seniore: Dragan Stanojević (6:23). Takmičari iz Starčeva postigli su i dve kategorije: Rodoljub Petrović - šampionsku kategoriju a Dragan Stanojević treću kategoriju.

            Šampion Udruženja za 2017 godinu je Rodoljub Petrović koji ima prosek iz dva rezultata od 8 časova i 18 minuta i najuspešniji je takmičar sa najviše osvojenih rejting bodova. Udruženje pohvaljuje i nagrađuje najvrednije članove za rad i nesebično zalaganje a ovaj put ta čast pripala je Branislavu Iliću, Radivoju Đorđevu i Goranu Stojkoviću.

            - Ovim rezultatima i radom našeg udruženja, pokazali  smo da smo i dalje jedanno od najboljih glubarskih udruženja u okolini - zaključuje predsednik starčevačkih golubara Dušan Stanković.

P. Andrejić