Saša Pavlov, GRADONAČELNIK GRADA PANČEVA: Severna radna zona garant razvoja

Šta je, po Vašem mišljenju, obeležilo 2017. godinu u Pančevu?

- Svakako je to početak rekonstrukcije Internističkog odeljenja Opšte bolnice u Pančevu. Ono nije renovirano, niti rekonstruisano još od izgradnje, 1973. godine.

Svedoci ste da je Pokrajinska Vlada ove godine obezbedila 500 miliona dinara iz budžeta da se ovaj veliki i značajan posao kompletno uradi. Takođe je važno što smo završili Severnu industrijsku zonu čime je Pančevo konačno dobilo 77 hektara prve grinfild zone koju možemo odmah da ponudimo, kompletno opremljenu, zainteresovanim investitorima. U poslednje dve godine uložili smo značajna sredstva iz kreditnog zaduženja, tako da sada imamo šta da ponudimo potencijalnim investitorima. Napravili smo mogućnosti za stvaranje jednog kvalitetnog poslovnog ambijenta. Grad je,  takođe, investirao u izgradnju potamiškog kolektora. Realizuje se prva faza ovog projekta, koja će omogućiti povezivanje Severne industrijske zone na kanalizaciju, a kompletna realizacija ovog projekta je i preduslov za priključenje drugih korisnika na gradsku kanalizaciju ali i izgradnju novih stambenih i poslovnih objekata.

            Kako će izgledati budžet za 2018. godinu? Hoće li biti dovoljno novca za neke veće infrastrukturne investicije?

            - Verzija budžeta za 2018. godinu, koja će biti pred odbornicima, prikazuje budžet koji je dovoljan za nesmetano funkcionisanja Grada i naseljenih mesta. On će iznositi pet milijardi i 190 miliona dinara. On je Manji je nego prošle godine jer, između ostalog, za sada nismo planirali dodatno kreditno zaduživanje. Međutim,  pogrešno je iz te činjenice izvlačiti zaključak da ovaj budžet nije razvojni, čak, naprotiv. Kao prvo, Pančevo je prethodnih godina ulagalo velika sredstva u opremanje Severne radne zone što bi konačno ove godine trebalo da rezultira većim prihodima po osnovu prodaje zemljišta u javnoj svojini u korist Grada. Za sada ne možemo da preciziramo tačan iznos ovih sredstava, ali očekujemo značajne budžetske prihode. Kao drugo, izrada projekata JPP koji će biti ponuđeni za finansiranje privatnom kapitalu, je u završnoj fazi i omogućiće nastavak javnih investicija bez daljeg opterećivanja budžetskih sredstava. Takođe, od kreditnog zaduženja iz prethodne dve budžetske godine ostalo je oko 500 miliona nerealizovanih investicija, koje će biti dovršene ove godine. Sve ovo ukazuje da će i ova godina biti ispunjena značajnim investicijama, a bez daljeg opterećivanja budžeta, uz već sada očiglednu potrebu  češćih rebalansa u skladu sa ostvarivanjima očekivanih javnih prihoda, koje u ovom trenutku ne mozemo da planiramo. Pri tome, čim se pogleda budžet, jasno je vidljivo da je Grad ostao socijalno veoma odgovoran i pored konstantnih fiskalnih pritisaka i ograničenja, što smatramo izuzetnim uspehom.

            Završetkom Severne industrijske zone Pančevo je konačno dobilo pravu grinfild zonu. Koliko će to biti od značaja za potencijalne investitore? Na koji način će Pančevo promovisati potencijale za investiranje u narednoj godini?

            - Severna industrijska zona biće naš glavni adut u privlačenju investitora u narednoj godini. Grad Pančevo je potpisao i Sporazum o saradnji između Pokrajinske vlade, još sedam gradova u AP Vojvodini i Razvojne agencije Vojvodine o zajedničkom nastupu na velikim evropskim i svetskim investicionim sajmovima. Nijedan investitor neće doći tamo gde ne postoji vlasnički čista situacija i gde ne postoji kvalitetna infrastruktura. Zbog toga smo mi u prethodne dve godine radili na rešavanju vlasničkih odnosa kako bismo kompletno mogli da raspolažemo Severnom industrijskom zonom, kompletno smo je komunalno opremili i tek sada imamo šta da ponudimo potencijalnim investitorima. Danas, svi koji rade sa potencijalnim investitorima znaju za našu Severnu zonu, a velika zainteresovanost za nju već sada opravdava naša ulaganja. Nadam se da će 2018. godina biti godina investicija u Pančevu. Sada se otvorio novi problem, a to je da bi se paralelno sa budućim generisanjem prihoda od ove industrijske zone morala naći nova u koju bi se ta sredstva dalje ulagala. Takav potencijal gradska vlast za sada ne vidi, ne bez ulaganja koja prevazilaze realne mogućnosti grada. Prethodne vlasti u Pančevu nisu puno uradile na formiranju zona interesantnih investitorima. Tek dolaskom investitora, povećanjem prihoda od ovih industrijskih zona i od poreza na zarade, stvara se realna mogućnost za investicije koje bi podigle kvalitet života Pančevaca.

            U Vašem mandatu bilo je pregovora da se linija -a produži do Pančeva, bilo je reči o objedinjenom platnom sistemu za putnike, a obećan je i bolji železnički prevoz na relaciji Pančevo-Beograd. U međuvremenu, završena je i Studija o prevozu putnika. Šta građani po ovim pitanjima mogu očekivati u narednoj godini?

            - Pančevo je pokazalo izuzetnu zainteresovanost za kvalitetno rešenje tog pitanja, u interesu svojih građana, pa je isfinansiralo izradu saobraćajne studije koja treba da ukaže na pravce obavljanja javnog prevoza na relaciji Pančevo-Beograd-Pančevo. Studija se nalazi pred organizacionim jedinicama zaduženim za saobraćaj i javni prevoz dva Grada i na njima je da u što kraćem periodu iznađu najkvalitetnije, ali i ekonomski održivo rešenje. Paralelno sa ovom aktivnošću, vode se i pregovori sa “Srbija Vozom“ oko uvođenja linije “BG voza“ što će sigurno iziskivati dodatne i neplanirane troškove za lokalni budžet, pa će nakon ekonomske analize ponuđenih rešenja biti doneta odluka koja će na najbolji, ali i najefikasniji način pokušati da zadovolji potrebe naših sugrađana.

            Koliko je za unapređenje zdravstvenog sistema u Pančevu važno to što će, konačno, naredne godine biti potpuno rekonstruisano internističko odeljenje Bolnice u Pančevu?

            - Veoma je važno da će građani Pančeva i celog južnog Banata imati prilike da se vrlo brzo leče u savremenom zdravstvenom objektu. Evo mi smo dokazali, odnosno Pokrajinska vlada u saradnji sa Gradom Pančevom i sa Vladom Republike Srbije, da ćemo za godinu dana dobiti jednu savremenu zgradu, novi Internistički blok u okviru Opšte bolnice Pančevo. Ovo je prvi put da je Pokrajina izdvojila više od 700 miliona dinara samo u budžetskoj 2017. godini za investicije u  Pančevu. Grad Pančevo, pored toga što je dobio više od 500 miliona dinara za Opštu bolnicu, dobio je i po različitim konkursima iz APV-a, oko 176 miliona dinara u budžetskoj 2017. godini. Kroz finansiranje projekata, u dobroj saradnji, identifikovani su pravi prioriteti građana Pančeva, izdvojena su velika sredstva, nešto manji obim u školstvu, zdravstvu, za socijalnu zaštitu, ali više od 173 miliona dinara je investirano, odnosno, plasirano u infrastrukturne i kapitalne projekte i to pre svega iz domena poljoprivrede, koji je strateški resor Grada Pančeva, ali i iz domena zaštite životne sredine, koji je uvek jedno od najvažnijih pitanja u vezi sa  Pančevom, a to je obnavljanje kanalizacione mreže,  čišćenje kanalske mreže i još mnogo drugih stvari koje su finansirane od strane Pokrajine. Iz sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinska vlada za popravku CT aparata za Opštu bolnicu Pančevo izdvojila je 9,12 miliona dinara i 3,6 miliona dinara za nabavku ultrazvučnog kolor doplera za pedijatriju.

            Koji su to problemi građana Pančeva koji će se naći na listi prioriteta u rešavanju u narednom periodu?

            - Jedan od prioreta je završetak izgradnje magistralnog vodovoda ka severnim pančevačkim naseljima, finansirana kreditom nemačke Razvojne banke KfNJ. Izgradnja je pri kraju, a omogućiće priključenje novih korisnika iz ovih naseljenih mesta na gradski vodovod. Ovakvi i slični projekti otvaraju mogućnost, ali i potrebu ka realizaciji javno-privatnih partnerstava. Da se ne bismo kao grad dalje zaduživali, potrebno je uvesti privatni kapital u ovakve projekte. Otvaranjem poglavlja 27, koje se tiče zaštite životne sredine, mi ćemo morati da ispunimo određene uslove koji su sada u nadležnosti lokalnih samouprava. Izgradnja fabrike za preradu otpadnih voda, koja vredi 20 miliona evra, uslov je proširenja kanalizacione mreže jer se time rešavaju ekološki problemi, poput zagađenja otvorenih rečnih tokova, a zatvaranjem septičkih jama - i podzemnih voda. Privlačenje privatnog kapitala jedan je od načina za jednu takvu investiciju koja prevazilazi mogućnosti grada. Da bi privatni kapital bio zainteresovan, mora se obezbediti i isplativost, a to je moguće pošto bi to bila nova usluga koja bi se naplaćivala korisnicima. Na isti način bi se mogao rešiti i problem uništavanja smeća i reciklaža, kao i izgradnja lokalnih puteva i rešavanja energetske efikasnosti zgrada u gradu, svih onih stvari koje su značajne svakome Pančevcu.

            Kako će u narednoj godini izgledati Vaš odnos, kao gradonačelnika, prema naseljenim mestima i hoće li dobiti više novca iz budžeta? Za koje namene?

            - Način finansiranja naseljenih mesta, odnosno Mesnih zajednica, ne zavisi toliko od nas koliko od mnogih zakonskih rešenja koji su doneti u prethodnom periodu i podzakonskih rešenja koji su doneta iz oblasti finansija i mnogih fiskalnih ograničenja koja mi, kao lokalna samouprava,  imamo. Postojeći model finansiranja mesnih zajednica nismo mi izmislili u lokalnoj samoupravi nego je novim zakonskim rešenjima utvrđeno da samo tako mogu da se finansiraju.

            Kako vidite dalji razvoj Starčeva?

            - Starčevo važi za naseljeno mesto koje je najbolje infrastrukturno opremljeno: sve ulice su asfaltiranje, veliki broj investicija je završen u prethodnom periodu. Sigurno je da ćemo i dalje ulagati u Starčevo, što između ostalog pokazuje i investicija koja je upravo završena u Starčevu u saradnji s Upravom za kapitalna ulaganja. I u budžetu za narednu godinu naći će se nešto od iskazanih potreba Starčevaca, koje se nalaze u predlogu Mesne zajednice Starčevo, šta je neophodno da se uradi u narednom periodu.

            Novogodišnja čestitka gradonačelnika čitaocima “Starčevačkih novina“?

            - Želim svim sugrađanima da čestitam Novu godinu i Božić i želim im ličnu i porodičnu sreću. Nadam se da ćemo u narednim godinama da ostvarimo sve naše snove, da dodatno razvijemo i unapredimo grad i naseljena mesta, odnosno našu lokalnu zajednicu. Koliko god da je teška situacija, verujem da ćemo, samo ukoliko smo pametni i ukoliko znamo šta hoćemo i šta nećemo, da ostvarimo sve naše projekte i ideje, a sve u cilju da podignemo kvalitet života naših sugrađana. Nadam se da će 2018. godina biti godina investicija u Pančevu.

Violeta Jovanov Peštanac