Maja Vitman, GRADSKI MENADŽER PANČEVA: Starčevo prednjači u infrastrukturi

Na funkciji ste gradskog menadžera od 5. septembra. Objasnite, molim Vas, šta je sve u Vašoj nadležnosti i opisu posla i koliko će Vam iskustva s mesta direktora JP-a “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ biti od koristi u radu na ovoj funkciji?

- U delokrugu rada prvenstveno je sprovođenje projekata koji imaju za cilj  stimulisanje ekonomskog razvoja našeg grada i pokretanje raznih inicijativa za same projekte i realizaciju nekih potencijalnih investicija. Iskustvo iz prethodnog perioda kao direktora “Direkcije“ mnogo  mi znači jer se moj posao nešto posebno ne razlikuje po opisu posla koji sam radila ranije, bar u onom delokrugu koja se odnosi na investicije.  Jedno od najvažnijih zaduženja gradskog menadžera je da učestvuje u samoj pripremi investicija koje se odnose na prikupljanje informacija i potreba od strane naših mesnih zajednica u gradu i naseljenim mestima. Škole, institucije, domovi zdravlja, svi oni koji posluju u gradu dostavljaju zahteve i dopise gradskom menadžeru koji u saradnji sa Sekretarijatom za investicije razmatra. Novi Sekretarijat čini tim ljudi koji je radio u sastavu nekadašnje “Direkcije“, a od septembra posluje u Gradskoj upravi. Za naš posao vezana je međusobna saradnja, dobro planiranje potrebnih poslova, izrada tehničke dokumentacije i sprovođenje daljih investicija. Vodiće se računa da i dalje sve investicije budu realizovane u skladu sa Zakonom. Sva tehnička dokumentacija koja je urađena u nekom prethodnom periodu potrebno je da bude upodobljena sa svim zakonima koji su od skoro stupili na snagu. To će biti moj zadatak i cilj u narednom periodu kao i dobra saradnja s mesnim zajednicama. U principu, unapređenje poslovnog ambijenta, ono što je jako važno da nastavimo resertifikaciju grada, tamo gde smo stali jer smo dobili sertifikat da važimo za grad s povoljnim poslovnim okruženjem. U narednom periodu očekuje nas resertifikacija.

            Kao pomoćnici gradonačelnika za ekonomski razvoj široka je oblast Vašeg rada. Na koji način vidite ekonomski razvoj Starčeva, kao dela grada Pančeva?

            - Starčevo je nama od izuzetno velikog značaja jer tamo živi izuzetno veliki broj naših sugrađana. Veliki deo njih obavlja svoje poslove u Pančevu i infrastrukturno gledano Starčevo ima izuzetno dobar strateški položaj i veoma nam je važna i povoljna destinacija za podizanje i investiranje u samo naseljeno mesto a samim tim podizanje poslovnog i ekonomskog ambijenta u samom naseljenom mestu. U prethodnom periodu veliki deo investicija je i završen u Starčevu. Sve ulice su asfaltirane. Starčevo je u prethodnom periodu imalo dobru političku podršku na prvom mestu i važi za naseljeno mesto koje je najbolje infrastrukturno opremljeno. Sigurno je da ćemo i dalje ulagati u Starčevo što između ostalog pokazuje i investicija koja je upravo završena u  saradnji s Upravom za kapitalna ulaganja. Mesna zajednica Starčevo je dostavila svoje predloge šta je neophodno da se uradi u narednom periodu. U postupku smo razmatranja njihovih zahteva i sigurno je da će se nešto od potreba Starčevaca naći u budžetu Grada za narednu godinu.

            Šta će biti prioriteti Grada Pančeva u narednoj godini po pitanju ekonomskog i strateškog razvoja cele teritorije grada?

            - Prioriteti će biti podsticanje kapitalnih investicija i predstavljanje njihovog značaja za sam grad. Kroz Strategiju razvoja radi se i na samoj stabilizaciji grada. Priprema se vizija daljeg razvoja što utiče i na same promene u kvalitetu života. Ono što je nama veoma bitno je Severna poslovna zona kao grinfild investicija i sve braunfild investicije koje imamo. Svojim dobrim geografskim položajem u odnosu na druge gradove u Srbiji, imamo izuzetno veliki potencijal i mogućnost. Ono što nam “kvari sreću“ u celoj priči je činjenica da se nalazimo u prvoj grupi razvijenih gradova pa samim tim neke podsticajne mere su znatno niže u odnosu na neke druge gradove koji su, možda, kao prioritet našli investicije od stranih ulagača. Prethodna vlast se nije brinula o tome da stvori jedan pozitivni poslovni ambijent. Zapravo do sada nismo imali nijednu grinfild zonu u gradu. Mi smo uspeli praktično za dve godine, ulazeći u treću, da stvorimo mogućnosti za stvaranje jednog poslovnog ambijenta. Infrastrukturnim opremanjem i ulaganjima prvenstveno Grada koji je iz kreditnog zaduženja uspeo da stvori mogućnosti za neke buduće ulagače i investitore, da stvori mogućnosti da se takve investicije i dese. Urbanistički prvo smo planirali Severnu poslovnu zonu. Strateški je dobro isplanirana. Prvo su stvoreni uslovi da se ta parcela vrati u ruke Grada kako bismo uopšte mogli da planiramo sve investicije. Poslednju, treću fazu,   imamo ugovorenu s Upravom za kapitalna ulaganja gde Grad Pančevo učestvuje s 20% sufinansirajući vrednost tih radova. Ostatak sredstava dobićemo od Uprave za kapitalna ulaganja s kojima smo uspeli da u poslednjih godinu dana, otkako je promenjena vlast na nivou Pokrajine, stvorimo izuzetno dobru saradnju.

            U okviru izgradnje biciklističkih staza u južnom Banatu, možemo li očekivati da će se deo staza izgraditi i na teritoriji Pančeva? Kada će kroz našu teritoriju proći i deonica trase Eurovelo 6? Da li će biciklističke staze biti izgrađene i kroz Starčevo?

            - Republika Srbija -Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija potpisalo je ugovor o zajedničkoj saradnji s Regionalnim centrom za razvoj “Banat“, Grad Pančevo je potpisao sporazum o saradnji a osim nas učestvuju još i Grad Vršac i opštine Kovin i Bela Crkva. Reč je o izradi zajedničke tehničke dokumentacije. Sam ugovor o sufinansiranju je potpisan između RCR Banat i Grada Pančeva u oktobru ove godine. Ukupna vrednost ovog projekta je 10 miliona dinara, a učešće Grada Pančeva je jedan  milion dinara. Ostaje da RCR “Banat“ koji je potpisnik ugovora s Gradom Pančevom dostavi potpunu dokumentaciju, koji će dalje to proslediti na sprovođenje našoj Razvojnoj regionalnoj agenciji. Agencija će se dalje baviti poslovima koji se odnose na dalju izradu tehničke dokumentacije. Da li će biciklistička staza prolaziti kroz Starčevo, u ovom trenutku ne bih mogla da kažem. Urađen je Elaborat o trasiranju biciklističke rute južnim Banatom u dve varijante. Prema prvoj varijanti trasa bi išla kroz Pančevo, glavnim putem, zatim Dolovo, Kovin, Deliblato, Izbište, Potporanj, Vršac, a druga varijanta je Pančevo nasipom, Omoljica, Kovin, Bela Crkva, Vojvodinci i Vršac. Ovo sve je naravno podložno izmenama. U okviru ovog Elaborata o trasiranju staza je posmatrano trenutno stanje i značaj same rute južnog Banata i imamo Eurovelo 6 koja vodi duž Dunava. To je ono što se prvenstveno gledalo. Kompletna mreža, kako se u Elaboratu navodi, duga je 1100 km u Srbiji, a južni Banat u okviru te mreže bi imao oko 172 kilometra. Za nas bi bilo poželjno da ova biciklistička ruta poveže sve turističke atraktivnosti i sadržaj južnog Banata.

            Da li je bilo zainteresovanih investitora za pokretanje posla na teritoriji Starčeva? Na koji način Grad predstavlja potencijale naseljenih mesta potencijalnim investitorima?

            - Urbanistički gledano, što je veoma važno i što naše investitore posebno zanima, jeste da je Grad Pančevo u prethodnom periodu uspeo da ispoštuje sve potrebe naših naseljenih mesta. Urađeni su svi urbanistički planovi za sva naseljena mesta i usvojeni na Skupštini grada. Što se tiče investitora, oni prvenstveno kada dolaze kod nas, gledaju samo teritoriju Grada Pančeva. Mesna zajednica Starčevo raspolaže s nekim podacima o potencijalnim investitorima zainteresovanim za ulaganje u njihovom mestu. Investitori vole da odu direktno u Mesne zajednice.

            U Starčevu se završava rekonstrukcija Trga neolita, privodi se kraju projektovanje treće faze - rekonstrukcije parka, završena je pijaca. Koliko su ovakve investicije važne za kvalitet života građana naseljenih mesta?

            - Pijaca u Starčevu je urađena, ostalo je samo da se uradi vodovodni priključak. Radovi su kompletno završeni. Svaka investicija je od značaja za svako naseljeno mesto samim tim što podiže kvalitet života stanovnika tih mesta. Ekonomski gledano, ako govorimo i o potencijalnim investitorima kao i o malim privatnim preduzetnicima koji posluju na teritoriji samog naseljenog mesta smatram da je od velikog značaja. Starčevo je jedno od najvažnijih naseljenih mesta u okviru grada Pančeva, ima izuzetno dobru infrastrukturu, dosta sredstava je u prethodnom periodu uloženo u Starčevo a gore pomenute investicije utiču na kvalitet života i način daljeg razvoja. Kao i do sada, i u narednom periodu radićemo na tome da se opredele potencijalne parcele koje imamo na teritoriji Starčeva, kako bismo omogućili uslove za neka eventualna dalja otuđenja i stvorili uslov da neki potencijalni investitor uloži u mesto, bez obzira da li će zidati poslovni, industrijski ili stambeni objekat. Što se tiče samog grada, želimo da stvorimo mogućnost da mogu da otkupe zemljište na kojem bi izvršili svoje ulaganje.

            Imenovani ste i za predsednicu Komisije za vrednovanje projektnih ideja. Koliko su razrađene ideje i unapred spremni projekti važni za razvoj Grada Pančeva?

            - Imamo veliki broj projekata koje smo pripremali u poslednje dve godine, a koji su spremni i mogu se realizovati odmah. Takoćđe smo se pozabavili da preuzete projekte iz prethodnog perioda koje smo imali uskladimo s novim Zakonom o planiranju i izgradnji koji je stupio na snagu 2015. godine. Kao Grad Pančevo imamo projekte koji se odnose na saobraćajnu infrastrukturu, energetsku efikasnost, veliki broj projekata za primarnu zdravstvenu zaštitu i izuzetno veliki broj projekata koji se odnose na vodosnabdevanje i zaštitu voda. Od naših javno-komunalnih preduzeća koja su u prethodnom periodu radila na izradi tehničke dokumentacije imamo projekte od JKP “Grejanje“ u oblasti energetike i energetske efikasnosti, a što se tiče projekata od “Vodovoda i kanalizacije“, uglavnom je ono što se odnosi na izgradnju vodovodne i fekalne kanalizacije po ulicama i naseljenim mestima. Imamo i projekata u oblasti kulture i u oblasti poslovne infrastrukture. Za sada imamo 28 projekata, i ukoliko budemo konkurisali za sredstva i uspemo da prođemo na konkursima, veliki broj projekata može odmah da uđe u realizaciju. Mislimo da će nam budžet za narednu godinu biti usmeren ka izradi tehničke dokumentacije jer s dobro pripremljenim projektima imamo mogućnost da prođemo za sredstva. Za sve projekte koje sam nabrojala imamo građevinsku dozvolu, za neke urađenu i prijavu radova.

Violeta Jovanov Peštanac