ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE MZ STARČEVO: Upuđen zahtev Agenciji za saobraćaj

Sednica Skupštine Mesne zajednice Starčevo održana je u ponedeljak, 30. oktobra. Prisutni na sednici bili su: Aca Dimitrić, Petar Andrejić, Dalibor Adamov, Goran Stojanović, Zorica Kalićanin, Miroslav Kužet, Brankica Dragojerac, Jova Bajer, Mićo Jakovljević i Anton Deninger, kao članovi Skuštine, kao i predsednik i zamenik predsednika Izvršnog odbora Skupštine MZ Starčevo Vesna Radosavljević i Željko Terzić, i gradski odbornik Vitomir Filipović.

S obzirom na to da je  sednici prisustvovao dovoljan broj članova Skupštine  za rad i odlučivanje (10), predsedavajući Dimitrić je predložio, a Skupština jednoglasno prihvatila sledeći dnevni red:

  1. usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica;
  2. organizacija tribine o transplataciji i potpisivanje donorskih kartica;
  3. završetak radova na višenamenskom platou;
  4. zahtev grupe građana;
  5. formiranje popisne komisije i
  6. razno

Zapisnici sa prethodnih sednica usvojeni su  jednoglasno. Pod drugom tačkom, nakon izlaganja Jasmine Stanković, koordinatora Crvenog krsta, jednoglasno je doneta sledeća odluka:

- da MZ Starčevo podrži organizaciju tribine o transplataciji i da se u tu svrhu odobri iznos do 4.000  dinara za troškove.

U okviru treće tačke, član Skupštine Petar Andrejić izvestio je prisutne da su radovi na višenamenskom platou završeni i da se očekuje još samo priključenje na vodovodni sistem kako bi objekat bio pušten u funkciju.

Zahtev grupe građana, prvopotpisani je Najdan Rančić, kojim je zahtevano da se očisti plac u Letnjoj ulici, razmatran je kao četvrta tačka a doneta je sledeća odluka:

- da se na zahtev grupe građana odgovori da Mesna zajednica Starčevo nema mogućnosti da ulazi u privatni posed ali da  će pokušati da pronađe vlasnika placa i da razgovara sa njim o uređenju. Takođe, konstatovano je da je od Pokrajisnkog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, stigla saglasnost za ulov jazavca koji se naselio na spornom placu a ta obaveza preneta je na Lovačko društvo.

Pod petom tačkom, odabrana je popisna komisija u sastavu: Anton Deninger, Predrag Stanković i Željko Terzić.

Pod “razno“, razmatrana je tekuća problematika a doneta je i jedna odluka:

- da se podrži peticija grupe građana za postavljanje ležećeg policajca i svetlećih saobraćajnih znakova u Ulici Ive Lole Ribara uputi Agenciji za bezbednost saobraćaja Grada Pančeva.

U sklopu ove tačke razgovarano je i o problemima pasa lutalica, udarnih rupa na lokalnim saobraćajnicama, problemima zakazivanja zdravstvenih pregleda, za koje MZ Starčevo nije nadležna ali će reagovati urgencijom.