JAVNE NABAVKE

ГРАД ПАНЧЕВO

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "старчево"

26232 старчево, трг неолита  БР. 1

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Отворени поступак

 

Набавка радова

 

 ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА РИТСКЕ УЛИЦЕ – РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2013. ГОДИНЕ, НА КАТ. ПАРЦЕЛи 2234/2, К.О. старчево 

 

ЈН.Бр. 1/2014

Ев.бр. ЈНОП-Р-1/2014

 

Poziv za podnosenje projekta - preuzmi

Konkursna dokumentacija - preuzmi

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru