Važni telefoni

Ambulanta 013/631-163

Dom kulture 013/631-128

DPP Vojvodina 013/631-060

JKP Starčevac 013/631-220

Mesna zajednica  013/631-144 ( faks )

OŠ Vuk St. Karadžić 013/631-007

Pošta 013/631-210

SP Crkva 013/633-428

Starčevačke novine 013/631-144