All for Joomla All for Webmasters

Nebojša Gajić, DIREKTOR JKP AUTOTRANSPORT PANČEVO

05 jul 2017
(1 Glas)

Starčevo je naselje na teritoriji Pančeva sa najvećim brojem prolazaka autobusa - ukupno 84

Pre pola godine radili ste analizu saobraćaja, šta su njeni glavni pokazatelji i kako su se rezultati te analize odrazili na broj polazaka autobusa na linijama na kojima posluje JKP ATP?

            - Nakon analize prihoda i troškova međumesnih linija doneli smo odluku da određeni broj polazaka ukinemo. Broj polazaka je bio predimenzioniran u odnosu na broj putnika koji je koristio naš prevoz na predmetnim linijama. Pri donošenju odluke o ukidanju polazaka vodili smo računa da to budu polasci između jutarnjeg i popodnevnog špica, odnosno polasci koje koristi najmanji broj putnika uz dogovor sa opštinama Opovo i Kovačica i Mesnom zajednicom Mramorak, do kojih linije saobraćaju.

            Razmišlja li se u ATP-u o uređenju autobuskih stajališta, pogotovo ovih koja su naseljenim mestima? Da li ćete nešto raditi na uređivanju autobuskih stajališta u Starčevu? U ovom mestu Mesna zajednica je svojevremeno izgradila tri zidana stajališta za autobuse a iz pravca Omoljice su improvizana stajališta, odnosno nema ih svuda. Postoji potreba da se stajališta urede, pa stanovnici pitaju kada bi to moglo da bude rešeno?

            - Odredbama Odluke o uređenju saobraćaja na teritorija Grada Pančeva autobuska i taksi stajališta su površine javne namene odnosno prostor određen planskim dokumentom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina za koje je predviđeno utvrđivanje javnog interesa. Takođe, Odlukom o autobuskim i taksi stajalištima propisani su uslovi za izgradnju i održavanje autobuskih stajališta. Nažalost, finansijska sredstva koja su na raspolaganju ATP-u ne omogućavaju investiciju u nova stajališta, već samo najminimalnije održavanje. U svakom slučaju, ATP je raspoložen da pomogne postavljanje novih stajišta, ukoliko se obezbede potrebna finansijska sredstva.

            Postojale su inicijative da se neki polasci kroz Starčevo usmere kroz JNA ulicu u tom mestu, jer je ljudima koji tu žive ta ulica dva kilometra udaljena od oba najbliža stajališta. Da li se razmatrala u ATP-u takva mogućnost?

            - Svako produženje linije zahteva dodatna finansijska sredstva zbog povećanja potrošnje goriva, maziva, pneumatika i dr. Takođe, iskustvo je pokazalo da takve korekcije linija izazivaju nezadovoljstvo direktnih korisnika linije zbog produženog vremena putovanja. Kako bi izjednačili kvalitet usluge prevoza bili bi primorani da i u ostalim naseljenim mestima (npr. Kačarevo, Banatsko Novo Selo) promenimo trase linija što je nerealno očekivati u ovom trenutku.

            Starčevci se žale i na prevelike gužve u prevozu, posebno otkako je lokal 14 produžen do Omoljice. Koliko je realno očekivati da se uvede još polazaka ka Starčevu ili koji prolaze kroz Starčevo?

            - Nekadašnja linija 14 Kotež 2 - Starčevo saobraćala je na 20 minuta tokom čitavog dana. Linija je produžena do Omoljice a interval polazaka je na svakih 30 minuta kako bi se bolje iskoristio kapacitet autobusa koji saobraćaju na linijama za Banatski Brestovac i Ivanovo. Odluku je donela Agencija za saobraćaj 1. aprila 2016. godine. Iako je broj polazaka na ovoj liniji smanjen, šalju se dodatni autobusi po potrebi, odnosno za polaske koje koristi najveći broj građana (npr. u 06.30, 07.00, 12.30 iz Starčeva). Starčevo je naselje na teritoriji Pančeva sa najvećim brojem prolazaka autobusa, ukupno 84 koji saobraćaju na relaciji za Brestovac, Ivanovo i linija 14, tako da u određenim intervalima kroz Starčevo prolaze autobusi i na 15 minuta. Pratićemo situaciju na terenu svakodnevno i reagovati u skladu sa našim mogućnostima tako da ako se ispostavi da je potrebno - uvesti i dodatne polaske.

            Na relaciji Pančevo-Starčevo ATP je godinama imao problema i sa nelojalnom konkurencijom u vidu kombi prevoznika. Kakva je situacija danas?

            - Odlukom o uređenju saobraćaja na teritorija Grada Pančeva organizacija obavljanja javnog linijskog prevoza putnika poverena je od strane Grada JKP ATP-u, kao javno komunalnom preduzeću registrovanom za obavljanje prevoza putnika. Prevoznici koje identifikujete kao nelojalnu konkurenciju, prema našim saznanjima, registrovani su za vanlinijski prevoz koji podrazumeva prevoz određenih grupa putnika, unapred poznatih, sa unapred zaključenim ugovorom i cenom i kojima nije dozvoljeno da vrše ukrcavanje i iskrcavanje putnika na autobuskom i taksi stajalištima. Upravo činjenica da pomenuti prevoznici ukrcavanje i iskrcavanje putnika vrše suprotno odredbama Odluke o uređenju saobraćaja na teritoriji Grada Pančeva, čini ih nelojalnom i nelegalnom konkurencijom, koja u određenoj meri utiče na smanjenje sopstvenih prihoda ATP-a, odnosno dovodi do potrebe da naš osnivač opredeljuje dodatna sredstva za funkcionisanje javnog prevoza na teritoriji Pančeva.

            Prošlo je oko tri meseca kako se u saobraćaj puštena vozila na metan. Da li je nabavka tih autobusa ispunila očekivanja i koliko je smanjila troškove goriva?

            - U prethodnim intervijuima razgovarali smo i o prosečnoj starosti autobusa koji se nalaze u voznom parku ATP-a i o neophodnosti nabavke mlađih autobusa. Lično bih voleo da ATP ima mogućnosti da kupuje nove autobuse. Međutim, tržište prevoza putnika, posebno u međumesnom saobraćaju je takvo da postoji trend smanjenja broja putovanja. Zbog svega toga, najveći broj prevoznika nije u mogućnosti da kupuje isključivo nove autobuse, već se vozni parkovi obnavljaju i kupovinom polovnih vozila. Uzimajući u obzir prethodno navedeno, i ATP je bio primoran da deo obnove voznog parka realizuje i nabavkom polovnih autobusa. Prva očekivanja u pogledu smanjenja troškova goriva su ostvarena.

            Koje nove usluge JKP ATP može ponuditi korisnicima, a koje će doprineti uvećanju prihoda?

            - Osnovna delatnost ATP-a je prevoz putnika i više od 90% ukupnih prihoda ostvaruje se od ove delatnosti. Pored prevoza putnika, ATP-u je povereno na upravljanje i autobuska stanica. Prihodi koji se ostvaruju od pružanja usluga na autobuskoj stanici u najvećoj meri pokrivaju troškove poslovanja autobuske stanice. Takođe, u okviru sektora tehničkog održavanja funkcioniše i uslužni centar u okviru koga se nalazi tehnički pregled, tahografska laboratorija, šalter MUP-a za produženje registracije, poligon za auto-škole i parking. I ova profitna celina je tržišno orjentisana i čine se napori da prihodi koji se ostvare budu dovoljni za samostalno funkcionisanje ove profitne jedinice. Trenutno su aktivnosti usmerene na stvaranju preduslova da se dodatni prihodi obezbede i zaposlenima u tehničkom održavanju, pre svega kroz postupak učešća na javnim nabavkama za održavanje vozila.

            Da li će i ove godine saobraćati linija do mora i hoće li biti i drugih sezonskih linija?

            - Naravno, kao i prethodnih godina i ove godine od 27. juna počinje saobraćanje sezonske linije na relaciji Pančevo - Herceg Novi. Polasci će biti svakodnevni iz Pančeva u 20 časova i iz Herceg Novog u 18:10 časova. Pored ove sezonske linije, od početka maja saobraća i linija ka Devojačkom bunaru. Ova linija saobraća vikendom, polasci iz Pančeva su subotom u 07:30 i nedeljom u 18 časova sve do 30. septembra 2017. godine.

            Kako inače ocenjujete kvalitet prevoza i stanje autobusa JKP ATP-a?

            - Broj vozila i struktura voznog parka su od velikog značaja za proizvodnu sposobnost sistema javnog gradskog transporta putnika. Struktura voznog parka prema markama autobusa je izrazito heterogena te sa velikim angažovanjem i naporom održavamo visok stepen pouzdanosti i funkcionisanja sistema. Trenutno, imamo dovoljan broj vozila za realizaciju registrovanih redova vožnje u gradskom i međumesnom saobraćaju. S obzirom da su nam autobusi osnovno sredstvo za rad, težićemo i u narednom periodu da obnavljamo vozni park kako bi nivo usluge podigli na viši nivo.

            Usledila je i izmena reda vožnje tokom leta - šta će biti izmenjeno i na koji način?

            - Od 21. juna do 31. avgusta 2017. godine u gradskom i međumesnom saobraćaju primenjivaće se letnji red vožnje po sledećem režimu: linija 2 - red vožnje ostaje nepromenjen; linija 3 - od 05:00 do 08:00 i od 13:00 do 17:00 na 30 minuta, u ostalo doba dana 60 minuta; linija 4 - od 05:00 do 08:00 i od 12:30 do 16:30 na 30 minuta, u ostalo doba dana na 60 minuta; linija 6 - od 05:00 do 08:00 i od 12:30 do 16:30 na 30 minuta, u ostalo doba dana na 60 minuta; linija 14 - od 04:20 do 08:20 i od 12:40 do 16:20 na 30 minuta, u ostalo doba dana na 60 minuta. Polasci koji se neće saobraćati u prigradsko međumesnom saobraćaju: za Banatski Brestovac: 06:40 i 13:40; za Ivanovo: 07:40, 09:40, 13:30 i 19:30; za Glogonj: 05:20, 16.20 i 19:20; za Kovačicu: 11:00 i 13:00.

Violeta Jovanov Peštanac

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…