IZBOR DIREKTOR ŠKOLE

Tasić dobio podršku, ali...
Nakon što je pre nekoliko meseci izabran za vršioca dužnosti direktora starčevačke osnovne škole, Saša Tasić je dobio podršku Školskog odbora OŠ “Vuk Stefanović Karadžić“ da i u narednom četvorogodišnjem periodu vodi starčevačku obrazovnu ustanovu.

Tasić je dobio osam glasova članova Školskog odbora (8:0) ali je, sutradan nakon glasanja, uložen prigovor na sukob interesa jednog od članova Školskog odbora, pa će se o konačnom ishodu izbora direktora sačekati još neko vreme.