Iz matičnih knjiga (avgust i septembar 2015.)

Rodjeni:
Luka Đorić; Jovan Ilić; Vladimir Šatlan; Mihajlo Krstić; Ana Jerotić; Ema Lazić; Marina Petrović; Neda Cetić; Ranko Borojević; Milena Stojić; Nikolina Milutinov; Aleksija Babić; Petar Stanković; Snežana Tobej.

Venčani:
Darko Gavrilov i Mirjana Đurišić; Saša Sibić i Dušica Ljubičić. Umrli:

Marija Grgić 1931.; Nadežda Milivojević 1936.; Jelena Kalenderac 1932.; Gospa Ivanović 1928.; Marija Božić 1969.; Božidar Perovanović 1944.; Olga Stanković 1947.; Marija Purger 1926.; Ana Perak 1932.; Jelka Arsenijević 1944.; Radomirka Savić 1949.; Miljojka Antić 1933.; Radija Bošković 1925.; Mira Etinski 1957.; Katarina Petrović 1937.; Mirjana Ilić 1964.; Božidar Dimić 1931.; Časlav Stojanović 1940.; Ljuba Tanev 1958.