Ludvigove karikature

U četvrtak 11. juna u Galeriji “Boem“ otvorena je izložba karikatura Dušana Ludviga. Autor je kratkom biografijom u duhu teme izložbe predstavio svoj dosadašnji rad. Objavio je nekoliko hiljada karikatura i ilustracija kako u staroj Jugoslaviji tako i u novije vreme. Dobitnik je mnoštva nagrada, plaketa, diploma a autor je i jedne knjige karikatura pod nazivom “Crna tačka“. Izlagao je više puta samostalno i grupno u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je na brojnim konkursima i salonima karikature. Dobitnik je prve nagrade svetske karikature u Montrealu 1982. godine, Nagrada na konkursu Jugoslovenske karikature “Pjer“ u Beogradu 1993. godine, dobitnik je godišnje nagrade ULUPUDSA za autorsku knjigu “Crna tačka“ u Beogradu 1998. godine. Izložba je otvorena za javnost do subote 4. jula.