ATRAKCIJA NA TRGU NEOLITA

Doletela Bubamara
Upravni odbor JKP-a “Zelenilo“ pozitivno je odgovorio na zahtev MZ Starčevo da se i kod nas postavi jedna cvetna instalacija. Čim je krenula vegetacija, jedna šarena cvetna Bubamara našla je svoje mesto na starčevačkom šetalištu, privlačeći pažnju najmlađih ali i onih starijih.