Prolećne vode

Kiša i povišene podzemne vode i ove godine napunili su starčevačke kanale. Situacija je prevaziđena uspešno ali još uvek postoji potreba za pročišćavanjem i nivelisanjem odvodnih kanala.