Tue03192019

Azurirano02:33:54 PM GMT

Back INTERVJU INTERVJU Milica Jovanović, DIREKTOR JKP-a “HIGIJENA“

Milica Jovanović, DIREKTOR JKP-a “HIGIJENA“

  • PDF

Nova deponija u maju 2015.
• Otvaranjem nove sanitarne deponije na Dolovačkom putu početkom maja naredne godine Pančevo ulazi u red evropskih gradova • Centar za sakupljanje i selekciju reciklabilnih materijala sve bolje posluje • Novembra u Vlasinskoj ulici otvoreno Reciklažno dvorište, gde građani mogu doneti kabasti otpad, belu tehniku, baterije, elektromaterijal, istrošena ulja • Sve veći broj Pančevaca selektovanjem otpada u svojim domovima postaje deo uređenog sistema upravljanja otpadom • Problem pasa lutalica - u stvari, problem nesavesnih vlasnika.

Kada se može očekivati da Pančevo, posle dve decenije izgradnje, dobije savremenu sanitarnu deponiju?
- Ne bih se mnogo osvrtala na ono što se u poslednjih 20 godina dešavalo u vezi s novom deponijom. Mi smo morali da se suočimo sa činjenicom da je taj dug period poprilično “načeo“ sve što je tamo izgrađeno. Zato je za početak bilo neophodno uraditi projekat sanacije. Da bi on bio realizovan, potrebna su bila znatna finansijska sredstva. Švedski razvojni fond, preko svog zastupnika - preduzeća IMG, u taj posao ulaže 440.000 evra, a Grad Pančevo oko 130.000 evra, odnosno 15 miliona dinara. Projekat će biti završen početkom maja tekuće godine, što praktično znači puštanje u rad nove deponije koja će funkcionisati po evropskim standardima.

Šta je urađeno u toku ove godine na sanaciji deponije na Dolovačkom putu?
- Bilo je oštećenja na foliji, trenutno su utvrđene tri ili četiri rupe, čije krpljenje će biti sprovedeno nakon potpisivanja ugovora sa izvođačem radova. One su nastale iz više razloga, neke zbog neadekvatnog korišćenja vozila na samom telu deponije, a neke tokom izgradnje. U toku su javne nabavke za ispitivanje kompletne folije, kao i za radove na sanaciji izgrađenog dela kasete za odlaganje otpada u I-a fazi. Sprovedene su nabavke za laboratorijsku opremu i vetrozaštitni pojas oko tela deponije. U postupku male nabavke, kao najpovoljniji ponuđač, posao je dobilo JKP “Zelenilo“. Vetrozaštitni pojas je kompletno urađen i to u vegetativnom periodu, koji najviše odgovara sadnicama. Posađeno je preko 1.000 sadnica u skladu s projektom.

Isporuka i ugradnja laboratorijske opreme je u toku. U toku su i radovi na baždarenju i sanaciji kolske vage, kao i njeno povezivanje na informacioni sistem preduzeća.

Donator je sproveo nabavku po međunarodnim pravilima za kompaktor i u toku je potpisivanje ugovora za ovo vozilo. Vrednost vozila marke “bomag“, koje je na tenderu ponudio ponuđač, jeste oko 260.000 evra. U toku su nabavke koje sprovodi donator. Od novca donatora finansiraju se, između ostalog, radovi na rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, instalacija optičkih kablova, a i obuka kadrova koji će raditi na deponiji.

Kako je rešen problem pristupnog puta do deponije?
- Procedura rešavanja imovinsko-pravnih odnosa je u toku. “Direkcija“ je uradila ono što je do nje. Javno pravobranilaštvo uputilo je kompletnu dokumentaciju i zahtev nadležnim ministarstvima, koji taj prostor moraju da proglase za zemljište od javnog interesa. Nadamo se da će ta procedura biti okončana tokom januara 2015. godine. Nakon toga, potrebno je izdvajanje sredstava u budžetu za eksproprijaciju tog zemljišta. Realno je očekivati da izgradnja puta bude u 2016. godini. Do sada se samo pričalo o pristupnom putu, a prvi put u ovoj godini je zaista nešto i urađeno po tom pitanju, a i dalje će se raditi na tome da pristupni put bude prioritetna investicija u gradu. No, moraćemo i postojećim putem da otpočnemo korišćenje nove deponije. Neće biti lako, ali budući da na nelokiko mesta postoje ispusti, naža vozila će moći da se mimoilaze, a uz redovno održavanje puta i veliku pažnju vozača kamiona, nadamo se da neće biti problema.

Pre godinu dana otvoren je Centar za sakupljanje i selekciju reciklabilnih materijala. Kakvi su rezultati?
- Preduslov za uspešan rad nove sanitarne deponije jeste uspešan rad Centra za sakupljanje i selekciju reciklabilnih marerijala, koji smo pustili u rad krajem 2013. godine. Do proleća ove godine imali smo period uhodavanja. Međutim, tokom proleća i leta, iz meseca u mesec, količine baliranog PET-a, kartona i ostalog materijala bile su sve veće. Nažalost, mnogo problema imamo s neformalnim sektorom sakupljanja koji prevrću naše zvonaste kontejnere, prisvajaju ambalažu koju su građani uredno razvrstali i kasnije je prodaju nama ili drugim otkupljivačima. Uveli smo otkup za građane u želji da direktno nama donose reciklabilnu ambalažu, kao i za privredni sektor, s kojim sklapamo ugovore o otkupu. Uvodimo i brojne akcije sakupljanja ambalaže, tj reciklabilnog materijala po školama, koje imaju za cilj da ukažu na važnost selektovanja otpada, kao i to da približimo najmlađima tu problematiku. Od tih akcija korist imaju i škole jer “Higijena“ sakupljenu ambalažu plaća, a i sam grad, jer se smanjuje količina otpada na deponiji. U preduzeću se pravi strategija kako uključiti i skupštine stanara u proces upravljanja otpadom na obostrani interes.

Pre nepun mesec, u sklopu Centra u Vlasinskoj, završena je izgradnja još jednog segmenta za upravljanje otpadom. Pušteno je u rad reciklažno dvorište, gde će građani moći bez nadoknade da donose stari nameštaj, belu tehniku, gume, istrošena ulja, akumulatore, baterije... Dakle, sve što se ne sme odlagati na deponiju. Znači, umesto dva puta godišnje u vreme tradicionalnih prolećnih i jesenjih akcija, građani će tokom čitave godine moći da se oslobađaju kabastog otpada. Realizaciju ovog projekta Grad Pančevo je u 2014. godini finansirao sa šest miliona dinara, a finansiranje će biti nastavljeno i u 2015. godini. Projekat predstavlja jedan u nizu onih koji će znatno urediti komunalni sistem i poboljšati kvalitet stanovanja građana.

Građani se povremeno žale da je grad prljav, naročito oko kontejnera.
- Početkom zime povukli smo sa ulica zvonaste kontejnere, inače donaciju Vlade Italije. Nažalost, 80 odsto njih je uništeno, iskrivljeni su i polomljeni mehanizmi. Oprali smo ih i one koji nisu totalno uništeni, pokušaćemo da popravimo. Nadamo se da ćemo ih na proleće ponovo vratiti na odgovarajuće lokacije. Prevrćući namenske kontejnere, kao i izbacujući otpad iz kontejnera za mešani otpad ne bi li došli do nekih reciklabilnih materijala, sakupljači ostavljaju haos za sobom. Zato se građani žale da je oko kontejnera prljavo iako radnici “Higijene“ ta ista mesta čiste i dva puta dnevno.

Zimi građani bacaju vreo pepeo u kontejnere za mešani otpad, što oštećuje kontejnere ili ih potpuno uništava. Pokušavamo da raznim vidovima edukacija ili obaveštenjima putem medija stvorimo naviku kod građana da pepeo odlažu u kesama ili nekim improvizovanim posudama pored kontejnera. Svake godine, zbog bahatih građana koji lome stubne kante, a u plastične kontejnere odlažu šut, zimi pepeo ili petarde, grad iz budžeta i “Higijena“ iz sopstvenih sredstava, za zanavljanje tih posuda izdvajaju milionske cifre. Na kraju, sve to plaćaju građani ili preko povećanja cena za odvošenje smeća ili kao poreski obveznici.

Ujedi pasa su veliki problem. Kako ga prevazići?
- Zadovoljna sam radom “Zoohigijene“. Gradska odluka nas obavezuje da hvatamo pse lutalice na teritoriji Grada i svih naseljenih mesta, da ih smestimo, lečimo, hranimo, sterilišemo i vraćamo na početno stanište. Kapacitet našeg prihvatilišta je 80, a tokom čitave godine imamo konstantno i preko 120 pasa. No, najveći problem prave psi koje nesavesni vlasnici puštaju na ulicu, pa oni ugrožavaju prolaznike. Gradska odluka ne obavezuje samo nas i vlasnici pasa su dužni da se brinu o svojim ljubimcima. Tu vidimo prostor za veće angažovanje komunalne inspekcije, koja bi morala da počne rigoroznije da kažnjava vlasnike pasa. Grad izdavaja ne mala sredstva za sve te troškove - hranu, benzin, lečenje životinja, održavanje objekata “Zoohigijene“, plate zaposlenih i slično. Ono što je takođe problem jeste nedostatak para za završetak veterinarske ambulante. Republička veterinarska inspekcija je tokom ove godine izdala rešenje, kojim nam se nalaže da sve nedostatke u radu “Zoohigijene“ otklonimo, uz nagoveštavanje mogućnosti i zatvaranja prihvatilišta za životinje.

Budžet i sredstva iz budžeta?
- Nismo nezadovoljni iznosom planiranih sredstava kojim će se iz budžeta za 2015. godinu pokrivati troškovi rada na održavanju čistoće na površinama javne namene i rada “Zoohigijene“, kao i za pokriće troškova “Parking servisa“. Naime, JKP “Higijena“ će najverovatnije ostati na nivou prošlogodišnjih prihoda. Međutim, u ovim teškim vremenima, kada novca nema za sve ono što treba uraditi u jednom gradu i kada znamo koliko su smanjeni transferi iz republičkog ka gradskom budžetu, naravno da shvatamo realnost teške situacije, politike štednje i smanjenja svih onih troškova bez kojih se može. U skladu s tim i u “Higijeni“ će u narednoj godini biti još većih racionalizacija i drastičnih smanjenja mnogih troškova. Nadamo se da ćemo uz maksimalno iskorišćenje unutrašnjih rezervi u preduzeću i uz pomoć Grada uspeti da realizujemo sve što smo Programom poslovanja za 2015. predvideli.

Hoće li odvošenje smeća na novu deponiju doneti i povećanje cena?
- Koliko god je to nepopularno reći, biće neophodno neko malo povećanje cene usluga. Programom poslovanja za 2015. godinu, uvažavajući tešku ekonomsku situaciju i stanovništa i privrednih subjekata, planirano je uvećanje cena za redovne usluge odlaganja i uklanjanja otpada marta, aprila za dva odsto, a u julu, zajedno sa uslugom prikupljanja i odvoženja otpada, u visini projektovane inflacije od pet odsto. Preciznije rečeno, tokom iduće godine za stan prosečne kvadrature od 55 kvadrata vlasnik će mesečno platiti 20 dinara više. Moram da napomenem da će se na deponiji otpad odlagati s teritorije Opštine Opovo i da će cena za deponovanje njihovog otpada biti oko 20 evra po toni.

Gradska strategija da JKP “Higijena“ odvozi smeće i iz naseljenih mesta?
- Otpočinjanje rada nove deponije biće uslovljeno i deponovanjem otpada iz svih sela s teritorije Grada Pančeva. Strategija Grada a i “Higijene“ je da kompletnu uslugu odvoženja i deponovanja otpada iz sela preuzme JKP “Higijena“. Kako je nemoguće to učiniti za sva naselja odjednom, politika preduzeća je da se u 2015. godini usluga odvoženja i deponovanja otpada pruži u tri-četiri sela, a u 2016. godini i u ostalim selima. Za sve ovo je neophodno da se u preduzeću izvrše pripreme kako tehničke - obnavljanje i pojačanje voznog parka, tako i kadrovske.

Deponovanje smeća na novoj lokaciji, udaljenoj od grada, iziskuje sigurna, nova vozila, a za očekivati je i da zbog udaljenosti porastu troškovi prevoza. Kao i mnoga komunalna preduzeća u gradu, i “Higijena“ ima dotrajali vozni park.

- “Higijena“ je praktično “preduzeće na točkovima“. Raspolažemo s preko 110 voznih jedinica. Međutim, vozni park je star u proseku preko 15 godina. Neophodno je rashodovati stara i nabaviti nova, funkcionalnija i ekonomičnija vozila. Tokom 2014. godine, uspešno je sprovedena nabavka dva nova auto-smećara, koja će biti isporučena do februara 2015. godine. U postupku je nabavka još jednog auto-smećara. Tokom 2015. godine, planira se nabavka još bar dva auto-smećara i nekih specijalizovanih vozila, kako bi preduzeće moglo nesmetano da obavlja usluge odvoženja i deponovanja po selima. Planira se i nabavka specijalizovanih abrol kontejnera-mini pretovarne stanice zbog racionalizacije troškova prevoza smeća do nove deponije. Tokom decembra 2014. izvršena je nabavka dva putnička i dva pik-ap vozila. Zamena dotrajalog putničkog voznog parka nastaviće se i u narednoj godini. Da bi vozni park funkcionisao bez većih zastoja zbog eventualnih kvarova, u 2014. godini započeta su ulaganja u osavremenjivanje rada radionice i u nabavku opreme za preventivno održavanje vozila, kao i dobru dijagnostiku, a naravno i neophodne popravke. Ovakva politika će se nastaviti i u 2015. godini. Planira se i rekonstrukcija objekta radionice. Sve ovo iziskuje jako velika ulaganja. U drugoj polovini 2013. godine i u 2014. godini, racionalizacijom i stalnim kontrolama ostvarili smo milionske uštede na potrošnji goriva, rezervnih delova, auto-guma i drugih troškova tipa kancelarijski materijal, razne vrste potrošnog materijala... Ako se nastavi takva politika, postoje realne šanse da većinu planiranog i ostvarimo.

Kako je poslovao “Parking servis“?
- Tokom 2014. godine izvršena je promena politike rada ove radne jedinice. Od radne jedinice koja je poslovala sa gubitkom, raznim vrstama reorganizacija kako kadrovskih, tako i organizacionih, došli smo do ostvarivanja pozitivnog rezultata u službi naplate parkiranja. Taksa za parkiranje, koju naplaćuje “Higijena“, jeste javni prihod koji se uplaćuje u budžet Grada. Naplata prekršaja za neplaćanje parkiranja počela je u 2014. godini i nadamo se da će biti uspešna i u 2015. godini, što će znatno doprineti urednosti plaćanja parkinga. Kako je služba pauka zaista loše radila u 2014. godini, iako se parkiranje vozila na nedozvoljenim mestima nije smanjivalo već povećavalo, nadamo se a i radićemo na tome da komunalna policija bude znatno više angažovana na uvođenju reda u parkiranje.

ARHIVA: BROJ 252

ARHIVA: BROJ 251

ARHIVA: BROJ 250

ARHIVA: BROJ 249

ARHIVA: BROJ 248