Wed08122020

Azurirano06:04:12 PM GMT

Back KULTURA VUKOVAC :: KULTIvator AKO JOŠ NISTE ODLUČILI...

AKO JOŠ NISTE ODLUČILI...

  • PDF

Nina Poljak, Visoka škola strukovnih studija Beograd

Zbog čega si upisala ovaj fakultet?
- Završila sam srednju ekonomsku školu, smer turistički tehničar, u okviru kojeg smo imali i ekonomske predmete, koji su mi privukli pažnju. Otud ideja da nastavim sa ekonomijom, pa sam se odlučila za Beogradsku poslovnu školu - Visoku školu strukovnih studija (VŠSS), smer finansije, računovodstvo i bankarstvo.

Opiši nam ukratko kako tvoj fakultet izgleda.
- Škola ima četiri amfiteatra, 20 slušaonica, devet studentskih internet učionica, fiskulturnu salu, klimatizovanu i udobnu biblioteku i čitaonicu sa 120 mesta, a prostire se na preko 12.000 m2. Četiri stotine računara stoji na raspolagnju u svakom trenutku svim studentima i zaposlenima. Najnoviji i najaktuelniji računarski softver implementiran je u proces nastave. Beogradska poslovna škola VŠSS omogućava da svaki student u toku realizacije praktičnog dela nastave samostalno koristi računar. Od smerova postoje - finansije, računovodstvo i bankarstvo, porezi i carine, poslovna informatika i e-biznis, menadžment i marketing i trgovina.

Koji su uslovi upisa?
- Za prijemni biraju se dva predmeta koja se polažu, a ponuđeni su: poslovna ekonomika, osnovi ekonomije, sociologija, informatika i matematika. Postoji knjižica od 150 pitanja iz svakog predmeta, iz koje će biti određeni broj pitanja na prijemnom ispitu. Ta knjižica ne sadrži tačne odgovore, već se sami pronalaze.

Koja radna mesta su na raspolaganju?
- Kada završim svoj smer, biću strukovni ekonomista - bachelor. Moći ću da radim kao računovođa, bankar ili na berzi. Drugim rečima, dolaze u obzir svi poslovi koji su vezani za finansije i bankarstvo.

Zbog čega bi svoj fakultet preporučila budućim starčevačkim studentima?
- Rekla bih da je škola na skali od jedan do deset, čista osmica. Nije teška i može se završiti sa malo truda. Pristojno je opremljena i novije je gradnje. Mislim da će vam se svideti jednostavnost i u isto vreme savremenost zgrade. Profesori su korektni, i ima onih čija su predavanja fenomenalna i više nego korisna. Ipak, nažalost ima i onih koji možda ne ocenjuju studente kako bi trebalo. Inače, sama škola pruža mnogo mogućnosti za dodatno usavršavanje koje treba maksimalno iskoristiti.

ARHIVA: BROJ 249

ARHIVA: BROJ 248

ARHIVA: BROJ 247

ARHIVA: BROJ 246

ARHIVA: BROJ 245