Thu10242019

Azurirano02:45:07 PM GMT

Back KOMENTARI KOMENTARI

KOMENTARI

Da li ste za objektivnost ili subjektivnost u moralu?

  • PDF

Ljudi se svakog časa, minuta i trenutka susreću sa nerešivim pitanjima ispravnog postupanja, poput onih šta možemo, šta ne smemo ili šta treba da uradimo.

Zemlja čuda

  • PDF

Srbija je zemlja čuda. Umemo iz iskustva stečenog tokom decenija čuda da uočimo da je nešto čudo, ali to isto čudo ne umemo da rasčudimo da više ne bude predmet čuđenja.

ARHIVA: BROJ 248

ARHIVA: BROJ 247

ARHIVA: BROJ 246

ARHIVA: BROJ 245

ARHIVA: BROJ 244