Stojan Savić:

- U svakom slučaju i vezano za svaku politiku, situaciju ili dešavanje oko bilo čega, uvek treba podržavati Rusiju kao državu ako je ona jedan od učesnika. Oni su oduvek podržavali nas i bili nam veliki saveznici, tako da i mi tako treba da se postavimo prema njima.