Sat05252019

Azurirano01:23:02 PM GMT

Činovničke muke

  • PDF

Pored Mesne zajednice Starčevo, kao pravnog subjekta, u istoj zgradi postoji i Mesna kancelarija Starčevo, koja je neka vrsta filijale Gradske uprave Grada Pančeva ili još preciznije Uslužnog centra u Gradskoj kući. U Mesnoj kancelariji se mogu izvaditi izvodi iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu za sve one koji su rođeni na teritoriji Grada Pančeva ili prebacili svoju dokumentaciju rođenja u neko od mesta na teritoriji našeg grada. Pored toga u Mesnoj kancelariji je moguće overiti fotokopije dokumenata, overiti ovlašćenja i ugovore za pokretnu imovinu, dati saglasnost za putovanje maloletnog deteta u inostranstvo, overiti izjavu dva svedoka i slično.

Sve to, nabrojano, može, ukoliko ima ko to da radi! Reći ćete, pa činovnici to rade, godinama unazad... Da, međutim! U momentu pisanja ovog teksta, krajnje je neizvesno da li će od 1. jula imati ko da otključa vrata mesne kancelarije, samim tim i naše mesne zajednice jer oboma zaposlenima, radnicima gradske uprave, i šefu mesne kancelarije i matičarki, ističu ugovori o privremenim i povremenim poslovima (koji godinama nikako nisu mogli da prerastu u ugovore, kako se kaže - za stalno).

Vlada Republike Srbije nedavno je zabranila svako novo zapošljavanje u javnom sektoru ostavivši skormnu mogućnost da istureni delovi državnog aparata mogu da imaju uposlenike po privremenim ugovorima u nivou od 10% od ukupnog broja zaposlenih. Grad Pančevo broji nekoliko desetina onih koji su prekobrojni, a među njima i 100% naših uposlenika (dva od dva) koji rade u Mesnoj zajednici. Ovakav rok je već jednom istekao, pa se bukvalno tokom kasnih večernjih sati dobila saglasnost da se ugovori produže na još par meseci. Sva su očekivanja da će se to dogoditi i ovoga puta što, opet, nije krajnje rešenje, kako za zaposlene, tako i za građane našeg mesta, jer se problem samo odlaže.. A slična je situacija i u drugim naseljima na teritoriji Pančeva.

Vlada Srbije snažno hoće u Evropsku uniju. Slažem se sa time. Naročito sa onim evropskim standardom koji kaže da na svakih 1000 stanovnika ide po jedan činovnik. Nas u Starčevu je osam hiljada, a imamo dva privremena činovnika? Nešto tu ne štima...

ARHIVA: BROJ 245

ARHIVA: BROJ 244

ARHIVA: BROJ 243

ARHIVA: BROJ 242

ARHIVA: BROJ 241