Zorica Čikara:

- Strašno mi je žao zbog svega kroz šta su prošli ljudi u poplavljenim područjima. Nisam mogla da sedim skrštenih ruku i sve samo posmatram, iako sam u drugom stanju prijavila sam se da volontiram i dežuram u štabu gde se prikuplja humanitarna pomoć. Tu sam već nekoliko dana i ne planiram da odustanem sve dok se ne prekine sa dežurstvima. Shvatila sam da je bilo kakav vid pomoći od velike koristi a to nas drži zajedno zbog čega sam ponosna. Mislim da će velika pomoć tek biti potrebna svim unesrećenim ljudima u poplavama.