Kulturne staze...

Diplomirani inženjer Šumarskog fakulteta u Beogradu, smer pejzažna arhitektura i hortikultura, Marko Ivošević iz Starčeva, napisao je i odbranio master rad pod nazivom “Razvoj kulturnih staza na teritoriji južnog dela grada Pančeva“. Pored komisije u sastavu: Dr Jasminka Cvejić, arh. Zoran Đukanović i Dr Nevena Vasiljević, kao stručni konsultant je bio prisutan i pomoćnik direktora “Direkcije za izgradnju i uređenje grada Pančeva“, Jovan Stanković. Za rad i njegovu odbranu je pored najviše ocene dobio i velike pohvale od strane komisije, kao i zaključak da je jedan od najboljih studenata u dužoj istoriji ovog fakulteta. Na stotinak stranica izložio je veliki potencijal kulturnog nasleđa Starčeva, Omoljice, Ivanova i Banatskog Brestovca, sa predlogom trasa kulturnih staza i načinom za njihovo povezivanje i umrežavanje u sklopu razvoja kulturnog turizma.