Wed01162019

Azurirano09:21:02 PM GMT

ODRŽAVANJE JAVNE RASVETE

  • PDF

Neka bude svetlosti...
Kao i mnogo toga drugog, i održavanje javne rasvete spada u ingerencije gradske vlasti. Za potrebe Grada Pančeva, za teritorije naseljenih mesta, pa tako i Starčeva , ovaj posao je poveren JP-u “Direkcija za izgradnju i uređenje Grada“.
Kako je red za popravke na teritoriji grada dugačak, a da građani ne bi bili u mraku kada se desi neki kvar, ili kada se duže vreme ne popravlja pregorela sijalica, reaguje Mesna zajednica. Iz svojih skromnih sredstava, ona dopunski održava javnu rasveta u našem mestu, a vrši i hitne popravke kada se desi da ceo kvart “ispadne“ iz sistema.
Naravno, kada bi svako naseljeno mesto samostalno moglo da brine o javnoj rasveti (decentralizacija), učinak bi svakako bio još bolji.

ARHIVA: BROJ 242

ARHIVA: BROJ 241

ARHIVA: BROJ 240

ARHIVA: BROJ 239

ARHIVA: BROJ 238