Tue06182019

Azurirano01:26:52 PM GMT

Back KULTURA VUKOVAC :: KULTIvator Ako još niste odlučili...

Ako još niste odlučili...

  • PDF

Jovana Kosanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zbog čega si upisala ovaj fakultet?
- Razlog zbog kojeg sam upisala medicinu proističe iz velike želje da radim sa ljudima, i da im na neki način pomognem. Isto tako sam želela da naučim što više o ljudskom organizmu, procesima koji se odvijaju u njemu, poremećajima istih, kao i prevenciji nastanka mnogih od njih. Cilj mi je da steknem što više znanja, kako bih jednog dana svojim znanjem mogla da doprinesem lečenju ljudi.

Opiši nam ukratko kako tvoj fakultet izgleda, i kakvi su uslovi.
- Medicinski fakultet u Beogradu pruža studentima medicine nastavu u vidu vežbi, predavanja i seminara u kompjuterskim učionicama. Profesori se trude da uz najsavremeniju tehnologiju približe studentima materiju, što dosta i olakšava sam proces učenja. Takođe, nastava se odvija na svim institutima Medicinskog fakulteta, gde studenti imaju uvid u gradivo koje izučavaju iz prve ruke.

Koji su uslovi upisa?
- Za prijemni ispit se polaže gradivo iz hemije i biologije koje obuhvata sve četiri godine gimnazije.

Koja radna mesta su na raspolaganju, nakon zavrčetka studija?
- Nakon završetka fakulteta student stiče zvanje lekara opšte medicine. Ima priliku da radi kao lekar opšte prakse, kao doktor u hitnoj pomoći, kao saradnik u nekim istraživanjima pri fakultetu, zatim i u pripremi same nastave. Takođe, može raditi kao lekar u bolnicama, i nakon nekog vremena upisati specijalizaciju.

Zbog čega bi svoj fakultet preporučila budućim studentima u Starčevu?
- Ovaj fakultet bih preporučila mladim ljudima, jer će kroz tu profesiju najlakše sagledati posledice koje sa sobom nosi urbani način života, kao i onima koji imaju interesovanja vezana za medicinu i rad sa ljudima.

ARHIVA: BROJ 241

ARHIVA: BROJ 240

ARHIVA: BROJ 239

ARHIVA: BROJ 238

ARHIVA: BROJ 237