Tue06182019

Azurirano01:26:52 PM GMT

Back KULTURA VUKOVAC :: KULTIvator ISTORIJA: Pioniri

ISTORIJA: Pioniri

  • PDF

"Danas, kada postajem pionir, dajem časnu pionirsku reč; da ću marljivo učiti i raditi, poštovati roditelje i starije i biti veran i iskren drug koji drži datu reč; da ću voleti našu samoupravnu domovinu, Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju; da ću razvijati bratstvo i jedinstvo i ideje za koje se borio Drug Tito; da ću ceniti sve ljude sveta koji žele slobodu i mir!".
Gorenavedeni tekst predstavlja zakletvu koju su u bivšoj Jugoslaviji polagali učenici prvih razreda prilikom prijema u pionirsku organizaciju, obično priređivanog povodom Dana republike, 29. novembra. Savez pionira Jugoslavije osnovan je još tokom Narodnooslobodilačke borbe, a pioniri su bili podeljeni u dve grupe. Prvu grupu predstavljali su mlađi pioniri (7-11 godina), a drugu stariji pioniri (11-15 godina). Jedno od pionirskih obeležja bile su i uniforme koje su podrazumevale plave kape, "titovke", sa crvenom petokrakom, bele košulje, crvene marame i plave pantalone odnosno suknje. Poslednja generacija Titovih pionira rođena je 1982. godine, a na fotografijama koje objavljujemo u ovom broju Starčevačkih novina vidimo starčevačke pionire koji su uzimali aktivno učešće u obeležavanju svih državnih praznika i na taj način širili vrednosti i principe na koje su obavezani položenom zakletvom. Dalibor Mergel

ARHIVA: BROJ 241

ARHIVA: BROJ 240

ARHIVA: BROJ 239

ARHIVA: BROJ 238

ARHIVA: BROJ 237