Tue06182019

Azurirano01:26:52 PM GMT

Back AKTUELNO ::: DRUŠTVO AKTUELNO ::: DRUŠTVO OBILAZNICA OKO BEOGRADA – KROZ STARČEVO

OBILAZNICA OKO BEOGRADA – KROZ STARČEVO

  • PDF

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za deo autoputske i železničke obilaznice oko Beograda, sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava
Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 4. februara 2014. godine utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije za deo autoputske i železničke obilaznice oko Beograda (autoputska deonica Bubanj potok-Vinča-Pančevo, železnička deonica Beli potok-Vinča-Pančevo), sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava, gradske opštine Voždovac i Grocka sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 i 98/13) oglašava:

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO AUTOPUTSKE I ŽELEZNIČKE OBILAZNICE OKO BEOGRADA (AUTOPUTSKA DEONICA BUBANJ POTOK-VINČA-PANČEVO, ŽELEZNIČKA DEONICA BELI POTOK-VINČA-PANČEVO), SA DRUMSKO-ŽELEZNIČKIM MOSTOM PREKO DUNAVA, GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC I GROCKA SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PREDMETNOG PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

1. JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u Gradskoj opštini Grocka, Bulevar oslobođenja br. 39, u periodu od 10. februara do 14. marta 2014. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), 8. aprila 2014. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.
3. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici 27. marta br. 43-45, najkasnije do 14. marta 2014. godine.

ARHIVA: BROJ 241

ARHIVA: BROJ 240

ARHIVA: BROJ 239

ARHIVA: BROJ 238

ARHIVA: BROJ 237